Predstavljanje knjige Alpara Lošonca „Otpor i moć“

Otpor i moć

Učesnici:
Sanja Todorović, Ivan Milenković, Ivan Radenković, Aleksandar Stojanović
i autor Alpar Lošonc

U izlaganju bitnih pojmova koji ne samo određuju horizont političke ili društvene filozofije, nego i teško čitljivu i složenu realnost društva, preko tematskih tumačenja imanencije, melanholije, identitetskih obrazaca, reprezantacije, kapitalizma ili krize, Lošonc u samo središte stavlja, kao okvirna, pitanja moći i otpora. Sledeći misao klasičnih i novijih filozofa od Kondorsea, Marksa, Benjamina, Adorna, Fukoa do Agambena, Negrija ili Badjua pa do Deleza autor dekonstruiše predrasude, ukazujući da je snaga moći u poslušnosti: moć nije samo u realizaciji nametnute volje, nego i u poslušnosti onih kojima se vlada i koji joj time doprinose. Ali, razvijajući misao o dijalektici moći i otpora Lošonc će reći da je sloboda nemoćno-apstraktna bez otpora; tek oblici otpora joj daju konkretnost: ona dobija formu preko otpora. Uzimajući u obzir koordinaciju suverenosti i upravljaštva, očigledno je da se i oblici otpora moraju razlikovati. U razuđenoj knjizi koja promišlja savremenost kapitalizma i njegovu tržišnu prirodu Lošonc postavlja mnoga bitna pitanja o konstruktima našeg veka, kao što su čovek, sloboda, identitet, moć, otpor, kapital i dr.

Alpar Losonc rođen je 1958 godine u Temerinu. Profesor je na Univerzitetu u Novom Sadu na fakultetu tehnickih nauka i na fakultetu umetnosti u Segedinu od 1991. godine. Dugo vremena, predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Piše filozofske kritike i eseje.

Bio je član redakcije Polja, Simpozijum, Letunk a glavni urednik magazine Habitus. Trenutno je jedan od urednika Zlatne grede.
Neki od njegovih radova su: Hermeneutika memorije (1998), Moderna na Kolonu (1998), Evropske dimenzije (2002), Suverenitet, moć i kriza (2006), Moć kao društveni događaj (2009).