Seminar o knjizi Časlava Koprivice „Homo maximus. Elementi filosofije sporta “

Knjiga Homo maximus. Elementi filosofije sporta predstavlja u metodološkom smislu fenomenološki oblikovani, a antropološki zasnovani uvod u filosofiju sporta, čija je noseća teza da čovekova svagdašnja, duboko usađena sklonost ka samonadilaženju, zajedno sa njegovom podjednako inherentnom ludičkom inklinacijom, predstavlja potreban uslov mogućnosti povesne pojave sportskog fenomena. Dovoljan uslov pribavljaju određeni kulturnopovesni fenomeni, koji su, počev od grčke starine pa do modernoga doba, uslovljavale imaginativno iskoračivanje iz realnoga u sferu igračko-irealnoga. Pored fenomenologije sportsko-igračke stvarnosti, knjiga se, ostajući sve vreme u dijalogu sa filosofskosporskom aktualnom literaturom, jednom od oblasti filosofije koja se poslednjih decenija izuzetno dinamično razvija, bavi istraživanjima istorijskih: kulturnopovesnih i povesnosportskih, ali i aktualnih: sportskoetičkih, kulturoloških i pitanja vezanih za okret ka telesnosti – i u povesti u filosofije i u savremenim životnostilskim izvedbama.

Učesnici: Lev Kreft, Milan Brdar, Višnja Knežević, Milosav Gudović, Igor Cvejić, Mark Lošonc, Miloš Ćipranić

Moderatori: Predrag Krstić, Balša Delibašić

Časlav D. Koprivica (Nikšić, 1970)
redovni profesor Filosofije, Socijalne ontologije, Filosofije kulture i Istorije evropske slike sveta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu; autor pet monografija i preko šezdeset naučnih studija i članaka iz oblasti filosofije (istorija filosofije, hermeneutika, fenomenologija), istorije ideja, političke teorije i međunarodnih odnosa, objavljenih na srpskom, njemačkom, engleskom i ruskom jeziku.

2005. Nagrada za Knjigu godine Radio Beograda 2 za delo Ideje i načela. Istraživanje Platonove ontologije.

2014. Nagrada grada Beograda za najbolje delo iz oblasti humanistike za knjigu Filosofija angažovanja.

Urednik biblioteke Epimeleja u Akademskoj knjizi iz Novog Sada.

Prevodilac više monografija i studija sa nemačkog jezika, povremeno se bavi angažovanom publicistikom.