Predstavljanje knjige Ivana Mladenovića „Saglasnost i većinsko glasanje: osnove moderne filozofije politike“

Na predstavljanju knjige učestvovaće pored autora: prof. dr Milorad Stupar (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), dr Michal Sladeček (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu)

Ova knjiga posvećena je razmatranju odnosa između saglasnosti i većinskog glasanja u modernoj filozofiji politike. Autor zastupa stanovište da je shvatanje odnosa između saglasnosti i većinskog glasanja značajno ne samo za razumevanje moderne političke misli, već i za suočavanje sa određenim problemima u okviru savremene teorije demokratije. Tvrdi se da je moderno razmatranje ovih pojmova bilo suštinski važno za dalji razvoj filozofije politike u pravcu demokratije. U knjizi je posebna pažnja posvećena političkim učenjima Tomasa Hobsa, Džona Loka i Dejvida Hjuma.

Knjigu je izdao Institut za filozofiju i društvenu teoriju.