Predstavljanje knjige Zdravka Kučinara „Srpsko filozofsko društvo – kratka istorija“

Studija prof. dr Zdravka Kučinara Srpsko filozofsko društvo – kratka istorija bavi se istorijatom srpskih filozofskih društava, njihovim aktivnostima i dometima od kraja XIX veka naovamo. U prvom od dve najavljene knjige, autor izlaže najpre činjenice o prvom filozofskom društvu u Srbiji, Filosofsko-pedagoškom društvu osnovanom 1898. godine. Potom je reč o kratkotrajnom radu Srpskog filosofskog društva između dva rata, da bi se zatim prešlo na detaljnu hroniku trećeg po redu udruženja, Srpskog filozofskog društva, osnovanog 1951. godine,  na inicijativu Dušana Nedeljkovića. Hronika te institucije podeljena je na dva dela: na period od 1951 do 1953, i vreme od 1953–1956. U ranoj fazi, naime, Društvo vode stariji kadrovi, formirani u duhu sovjetskog marksizma, da bi ih ubrzo zamenila generacija filozofa formiranih posle Drugog svetskog rata. Oni su mahom otvoreniji prema drugim strujama savremene filozofije; to će, prirodno, izazvati niz sukoba i polemika koji će dugoročno odrediti razvoj filozofije u našoj sredini.

Zdravko Kučinar (Derventa 1938), profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, u penziji. Predavao istoriju filozofije – klasičnu nemačku filozofiju, filozofsku antropologiju i uvod u filozofiju. Bio predsednik Filozofskog društva Srbije i glavni urednik njegovih publikacija: Theoria i Filozofske studije, urednik Filosofije, Gledišta i filozofskih biblioteka u Nolitu i BIGZ-u. Objavio studije o Kantu, novokantovstvu i austromarksizmu, eseje o savremenim nemačkim filozofima (Korš, Bloh, Horkhajmer, Habermas i drugi) i o srpskoj filozofiji, tekstove o filozofskom životu kod nas i knjige Uvođenje u filozofsko i naučno delo Branislava Petronijevića (priređivač), Srpsko filozofsko društvo − Kratka istorija i Filozofija čina.

O knjizi su govorili:

Dr Vladimir Milisavljević, viši naučni saradnik, radi u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

Mr Marinko Lolić, viši stučni saradnik, radi u Institut za filozofiju i društvenu teoriju;

Dr Zdravko Kučinar, autor knjige

Skup je vodio dr Dušan Bošković, stručni savetnik, radi u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.