Predstavljanje knjige Žofije Lorand The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia

  1. Knjiga „Feministički izazov socijalističkoj državi u Jugoslaviji“ se usredsređuje na napetost između ženske emancipacije koju je obećavao državni socijalizam i neispunjene jednakosti iz perspektive feministkinja. O knjizi će razgovarati Katarina Lončarević, Ana Panić, Dubravka Stojanović, Adriana Zaharijević i autorka. Žofija Lorand je istoričarka feminizma u socijalističkoj istočnoj Evropi. Knjiga „The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia“ objavljena je u seriji „Rodovi i seksualnosti u istoriji“ 2018. godine (Palgrave Macmillan).