Predstavljanje Magazina QT, časopisa za kvir teoriju i kulturu

Na skupu su govorili Dušan Maljković, filozof i urednik časopisa, Ivana Pražić, istoričarka umetnosti i članica redakcije i dr Ivana Spasić, profesorka sociologije na Filozofskom fakultutetu u Beogradu.

Prvi (dvo)broj časopisa QT za kvir teoriju i kulturu ponudio je na oko 330 strana pregled recepcije homoseksualnosti u diskursu društvenih nauka (sociologije, psihoanalize itd.) i filozofije od 70-ih godina prošlog veka do danas, njegove transformacije i najrazličitije percepcije iz raznovrsnih teorijskih vizura. Autori/ke su neki/e od najznačajnijih savremenih teoretičara/ki, kao što su Sartr, Bart, Delez, Gatari, Fuko, Džudit Batler, Monik Vitig, Burdije, Derida, Viks, Žižek, Marta Nusbaum itd. Tematika varira od stigmatizacije homoseksualnosti, preko kritike politike gej aktivizma, AIDS-a, rata u Bosni, sve do analize kvir identiteta, umetnosti i kulture.

Drugi (dvo)broj na oko 450 strana fokusirao se – posredstvom centralnog temata, Uvod u istoriju prestupa  – na povest homoseksualnosti, od Starog Rima, preko srednjeg veka, renesanse i prosvetiteljstva, sve do novovekovnog Balkana i Turske. Takođe, uključio je i dva manja segmenta. Prvi, Kvir film, u kome je doneo tri teksta domaćih autora/ki o reprezentaciji „gej“ senzibiliteta u domaćem i avangardnom filmu, kao i analizu čuvenog SF serijala Alien. Drugi, Polemika, donosi javnu debatu povodom gej braka koju je incirao Slobodan Antonić, a koja se vodila na internet stranama Nove srpske političke misli (NSPM), sajta B92 i Peščanika. Uvršćena je zato što je jedna od retkih ozbiljnih debata o intelektualno-političkom pitanju koje tek stiže na dveni red u Srbiji – legalizacija istopolnih zajednica i usvajanje dece u „neheteronormativnim porodicama“.

Izdavač je Gayten-LGBT, urednik Dušan Maljković, a časopis izlazi tri puta godišnje i dostupan je u bolje snabdevenim knjižarama u Subotici, Novom Sadu i Beogradu.