Predstavljanje zbornika Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Zbornik „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“ predstavljen je beogradskoj publici 27.11. na događaju koji su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju.

Na predstavljanju knjige održanom u prostorijama Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, govorili su urednica Gazela Pudar Draško (IFDT), Isidora Stakić (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Rastislav Dinić (Filozofski fakultet u Nišu), Piro Rexhepi (CAS SEE) i jedna autora/ki Jelena Lončar (Fakultet političkih nauka u Beogradu).

Nakon predstavljanja, u Centru za kulturnu dekontaminaciju je održana tribina, na kojoj su tematizovani srpsko-albanski odnosi. Sagovornici Saše Ćirića su bili Rigels Halili (Univerzitet u Varšavi), Anton Berišaj (Filološki fakultet u Prištini), Danilo Šarenac (Institut za savremenu istoriju u Beogradu) i Aleksandar Pavlović (Centar za studije jugoistočne Evrope u Gracu). Diskusija je bila usmerena na problematizovanje dominantnih predstava o Albancima u srpskoj javnosti, kao i korenima percepcije neprijateljstva.

Skup je održan uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) i SDC, u okviru projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“, koji realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton. Cilj zbornika i projekta jeste da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva. Pored analitičkog aspekta, projektom se promoviše međusobna saradnja i teži uspostavljanju trajne naučne i kulturne razmene i izučavanja zajedničkih tema.

promocija zbornika   tribina 2

tribina