Preminula Zagorka Golubović (1930-2019)

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sa tugom obaveštava javnost da je 13. marta 2019. u Beogradu preminula Zagorka Golubović, sociološkinja, antropološkinja i jedna od sedmoro osnivača i utemeljitelja našeg Instituta.

Zagorka Zaga Golubović je rođena 8. marta 1930. u Debrcu kod Šapca. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je diplomirala filozofiju. Prvi posao posle završenog fakulteta dobila je u Zemunskoj gimnaziji. Nakon dve godine napušta Zemun, prelazi u Beograd i radi u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji (1952-1954). U zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu izabrana je 1957. Godine 1960. izabrana je za poslanicu u Saveznoj skupštini. Nakon odbrane doktorata izabrana je za docentkinju, kao prva antropološkinja na Univerzitetu u Beogradu.

Zagorka Golubović jedan je od utemeljivača socijalne antropologije u Srbiji. Šezdesetih godina 20. veka bila je članica redakcije i autorka brojnih radova u prestižnom časopisu „Praxis“, bila je i učesnica Korčulanske letnje škole (1963-1974). Presudno je uticala na uvođenje predmeta Antropologija i Sociologija porodice na osnovnim studijama Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i učestvovala je u osnivanju i realizaciji poslediplomskih interdisciplinarnih studija antropologije na istom fakultetu.

Zbog podrške studentskoj pobuni juna 1968. skupština Srbije je januara 1975. donela lex specialis kojim je sa još sedmoricom kolega uklonjena iz nastave i sa Filozofskog fakulteta. Narednih godina, sve do 1981. držala je predavanja kao gostujuća profesorka u Švedskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1981. radi kao naučni savetnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka. Godine 1991. vraća se na Filozofski fakultet, gde je angažovana kao redovni profesor narednih pet godina. Do penzionisanja, 2001. radila je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, čiji je jedan od osnivača. Ostala je aktivna u nauci i javnom životu i nakon penzionisanja.

Početkom devedesetih godina 20. veka imala je zapaženu ulogu u antiratnom pokretu u Beogradu. Bila je oštra kritičarka režima Slobodana Miloševića i aktivna učesnica tromesečnog građanskog i studentskog protesta 1996-1997. Nakon demokratskih promena 2000. godine, kritički je analizirala ekonomsku tranziciju u Srbiji.

Bila je urednica časopisa: GledištaSociologijaFilozofija; članica Saveta Praxisa, kao i članica redakcije Praxis International. Bila je članica Upravnog odbora Jugoslovenskog udruženja za filozofiju i sociologiju i predsednica Sociološkog društva Srbije i Filozofskog društva Srbije. Takođe, kao članica je značajno doprinela radu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja i Saveta za borbu protiv korupcije.