Nova knjiga Predraga Krstića
Primati, pojedinci i pohlepnici

Iz nove knjige Predraga Krstića Primati, pojedinci i pohlepnici: (d)evolucija u tri pokretne slike

Tri zanosne i varljive slike „postanka“, tri paradigme, ako se hoće, onoga što znači biti čovek – primati, pojedinci i pohlepnici – samo su naznake nekih momenata njegovog samorazumevanja. I te sličice su pokretne: njihov sled nije slučajan, ali ne bi ni da se proglasi nužnim; nisu ni reprezentativne ni prekretničke; njihov izbor više svedoči o nadi autora da bi mogle biti zanimljive i inspirativne.

Primati, pojedinci i pohlepnici : (d)evolucija u tri pokretne slike / Predrag Krstić. – Novi Sad : Akademska knjiga ; Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017 (Novi Sad : Art print). – 364 str.

ISBN 978-86-6263-168-8