Projekat „S teorijom na ti: video pojmovnik studija društvene angažovanosti“

Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Vreme trajanja projekta: oktobar 2019 – maj 2020

Koordinatorka projekta: Sara Nikolić

Projektni tim: Marilea Pudar, Sara Nikolić


 

Projekat „S teorijom na ti: video pojmovnik studija društvene angažovanosti“ osmišljen je sa namerom da približi i promoviše teorijske koncepte na kojima se temelji istraživački rad Grupe za studije društvene angažovanosti među srednjoškolskom populacijom u Srbiji. Video-pojmovnik nastao tokom realizacije projekta biće distribuiran srednjim školama širom Srbije. Odabrani teorijski pojmovi iz političke teorije i filozofije, sociologije, kulturne antropologije i kritičke teorije biće na adekvatan i interesantan način objašnjeni od strane stručnjaka, istraživača i istraživačica IFDT. Ovaj video-pojmovnik će po realizaciji projekta predmetnim profesorima, odnosno školama, biti stavljen na raspolaganje kao dodatno nastavno sredstvo tokom nastave građanskog vaspitanja, sociologije, ustava ili filozofije.

Pojmovi sadržani u ovom video-pojmovniku promišljani su i birani uz konsultacije sa istraživačima i istraživačicama Instituta za filozofiju i društvenu teoriju koji imaju višegodišnje iskustvo u implementaciji akreditovanih obuka za nastavno osoblje, ali i sa samim predmetnim profesorima, nastavnicima i stručnim saradnicima gimnazija i stručnih škola koji poseduju neposredne uvide o potrebama nastavnog osoblja u ovoj oblasti.

Odabrani pojmovi predstavljeni u ovom pojmovniku su: solidarnost, sloboda, građanska neposlušnost, društveni angažman, socijalna pravda, inkluzivnost, ksenofobija, nasilje, feminizam i javno dobro.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta jeste da uz pomoć video-pojmovnika kao nastavnog sredstva u okviru redovne nastave naglasi značaj društveno-humanističkih nauka i kritičke teorije koji je u obrazovnom sistemu koji teži tržišnoj orijentaciji sve više gube na značaju i vrednosti. Konačno, cilj ovog projekta jeste i podsticanje i osnaživanje srednjoškolaca i predmetnih profesora da na demokratski način i na osnovu zajednički prepoznatih potreba i interesovanja uzmu aktivno učešće u kreiranju nastavnih sredstava koja su kao takva zasnovana na vrednostima i principima na kojima počivaju studije društvene angažovanosti.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke.