Ciklus predavanja Promišljanja roda

U ciklusu Promišljanja roda nastojaćemo da tematizujemo najaktuelnije teme iz sfere koja u širokom luku zahvata polje roda, seksualnosti i politike. Počev od februara 2019. godine, svakog meseca ćemo imati priliku da razgovaramo sa teoretičarkama i teoretičarima koji ovom pitanju pristupaju iz različitih disciplinarnih okvira i s različitim pitanjima kojima se rukovode u svom istraživanju. Sve ih, međutim, spaja nastojanje da osvetle ili prodube pitanja koja pripadaju širokom spektru studija roda.

U prolećnom semestru predavanja će održati Jelena Višnjić (28. februar), Marija Ratković (15. mart), Tanja Ignjatović (5. april), Maja Maksimović (6. maj) i Selena Radović (13. jun). Sva predavanja su, kao i uvek, otvorena za javnost.