Promocija knjige Davora Džalta The Human Work of Art: A Theological Appraisal of Creativity and the Death of the Artist 

The Human Work of Art: A Theological Appraisal of Creativity and the Death of the Artist (New York: SVS Press, 2014).

Zadužbina Ilije M. Kolarca, Mala sala, u utorak 26. maja, sa početkom u 19.30.

U razgovoru učestvuju Nj. P. episkop australijsko-novozelandski Irinej (Dobrijević), prof. dr Divna Vuksanović (Fakultet dramskih umetnosti, Beograd) i autor. Moderatorka razgovora je Sanja Lubardić (Studio B).

O knjizi (sa sajta izdavača http://www.svspress.com/the-human-work-of-art-a-theological-appraisal-of-creativity-and-the-death-of-the-artist/

„Kreativnost“ i „pravoslavna teologija“ nisu reči koje se obično javljaju zajedno. Ali to ne bi trebalo tako da bude. Pravoslavno hrišćanstvo je deo žive tradicije koja svedoči o nekim od najkreativnijih dostignuća čovečanstva – od formulacije teologije Svetog Trojstva do arhitekturalne genijalnosti Aje Sofije u Carigradu. Ljudsko umetničko delo proučava mesto i smisao ljudske kreativnosti.Džalto polazi od pravoslavnog teološkog okvira Jovana Zizjulasa i Nikolaja Berđajeva ne bi li otkrio kreativnost kao vitalni deo ljudske ličnosti. Njegove ideje nisu postulirane u nekom intelektualnom vakuumu, već su primenjene kroz dijalog sa modernom umetnošću Marsela Dišana, Endija Vorhola i drugih. Džalto pokazuje da tek kada se kreativnost shvati kao temeljno svojstvo ljudskog bića, možemo da razumemo njenu potencijalnu ulogu u pravoslavnoj eklisiologiji, eshatologiji i soteriologiji.Način na koji Džalto analizira modernu umetnost ne bi li primenio teološke uvide mitropolita Jovana Zizjulasa (odnosno ne bi li kritički preradio njegov pojam lične jedinstvenosti), jedan je od najzanimljivijih i najkreativnijih primera pravoslavnog teološkog angažmana u savremenom mišljenju koji sam ikada čitao. Očigledno je u kojoj meri je Džalto upoznat sa postmodernim filozofskim debatama o subjektivnosti, identitetu i umetnosti. Nema sumnje da je Džalto danas jedan od najznačajnijih mislioca u pravoslavnom svetu.

Aristotle Papanikolaou, Fordham University

 

Davor Džalto je rođen 17. maja 1980. godine u Travniku. Doktorirao je na Univerzitetu u Frajburgu (Nemačka). Kao hononarni i gostujući profesor predavao je na više evropskih i američkih univerziteta, a dobitnik je više međunarodnih nagrada i akademskih priznanja, uključujući i Fulbrajtovu stipendiju Vlade Sjedinjenih Država. Objavio je pet knjiga i veći broj naučnih radova i eseja iz oblasti istorije i teorije moderne umetnosti, teologije, filozofije religije i kulturologije.