Promocija knjige Ivane Spasić „Kultura na delu. Društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive“

O knjizi će govoriti Ana Birešev, Ivan Milenković, Marina Simić i autorka.

Knjiga Ivane Spasić, Kultura na delu. Društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive(Fabrika knjiga, Beograd 2013) ispituje društvene mehanizme koji kulturi pristupaju kao borbenom sredstvu u igri dominacija.

Uzorak na kome se istraživanje sprovodi jeste srpsko društvo u postmiloševićevskom periodu, a teorijski model koji služi kao svojevrsni vodič – delo Pjera Burdijea. Empirijska građa za ovu knjigu sakupljena je u sociološkim istraživanjima, pretežno kvalitativnog tipa: u pojedinačnim intervjuima i ispitivanjima fokus-grupa, da bi se potom, ili ponekad i istovremeno sa izlaganjem materijala, autorka upustila u tumačenje građe.

Analize Ivane Spasić pokazuju duboku raslojenost srpskog društva koja se da pratiti po linijama što ih ocrtavaju kulturalni sukobi, kulturalne predrasude, ili kulturalni uticaji. Spasić ne analizira „sirovu stvarnost“, već sastavlja i rastavlja diskurse distinkcije i klasifikacije, retoriku vrednovanja i rečnike legitimisanja. Upravo takva metoda pokazuje u kojoj su meri kultura i politika spletene, ponekad do nemogućnosti razlikovanja.
Rečima Ivane Spasić, „predmet ove knjige nije kultura kako se ona uobičajeno shvata. Posmatraću kulturu kao praksu, kao praksu proizvodnje i recepcije svih vrsta simboličkih objekata i struktura, dakle svega onoga što nosi određeno značenje i što podleže tumačenju, ‘čitanju’. Tako shvaćena, kultura obuhvata širok raspon pojava, od značenjskih gestova, slika i predstava, preko diskurzivnih kodova, manje ili više razvijenih narativa, pa do čitavih pogleda na svet, filozofskih stanovišta i elaboriranih ideologija, uključujući ideologije o tome šta je ‘prava’ kultura… Stoga se ja ovde ne bavim kulturom uopšte ili univerzalnom kulturom, već kulturom na delu u sasvim konkretnom društvu, u Srbiji danas.”

Ivana Spasić je redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se sociološkom teorijom, sociologijom svakodnevnog života, kulturnom sociologijom i diskursom.

Osim nekoliko desetina članaka u naučnim časopisima i zbornicima, kao autorka ili koautorka objavila je knjige Značenja susreta (1996), Politika i svakodnevni život (2003), Sociologije svakodnevnog života(2004) i Kultura na delu (2013), a priredila zbornik Interpretativna sociologija (1998), Nasleđe Pjera Burdijea (2006) i Us and Them: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies (2013).