Promocija knjige PRAXIS. Društvena kritika i humanistički socijalizam

„PRAXIS. Društvena kritika i humanistički socijalizam“ (Rosa Luxemburg Stiftung, 2012)

Uvodničari:

urednici Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković, dr Božidar Jakšić iz Beograda i dr Lino Veljak iz Zagreba

Knjiga „PRAXIS. Društvena kritika i humanistički socijalizam“ (Rosa Luxemburg Stiftung, 2012), sastavljena je od većine izlaganja na međunarodnoj konferenciji o značaju i nasleđu jugoslovenske levice, praxis-filozofije i Korčulanske ljetne škole, održanoj u oktobru 2011. godine na Korčuli, u Kulturnom centru grada Korčula, na istorijskom mestu okupljanja domaćih i svetskih filozofa, sociologa i drugih socijalnih mislilaca, studenata i kulturnih radnika, i od nekoliko tekstova posebno pisanih za ovaj zbornik. Uprkos „organizovanom zaboravu“ i/ili pokušajima osporavanja autentičnog jugoslovenskog doprinosa marksističkoj teoriji i teoriji socijalizma, praxis-filozofija je i dalje važno mesto intelektualne baštine regiona i još pruža alat za bolje i dublje razumevanje društvenih sistema, kako etatističkog socijalizma tako i savremenih (postindustrijskih) potrošačkih društava.