Promocija naučnog zbornika: „Holokaust i filozofija“

Gosti: Mark Lošonc, Predrag Krstić, Vera Mevorah, Igor Cvejić i Aleksandar Pavlović Svečana sala Jevrejske opštine Subotica 18. jun 2019. u 18 sati.

Da li je Holokaust antifilozofski događaj, skandal mišljenja, može li se tretirati kao specifičan, istorijski neponovljiv fenomen ili kao eskalacija banalnosti zla, može li se posle Aušvica tvrditi da je pisanje poezije čin varvarstva (Adorno), i postoji li uopšte adekvatni interpretativni koncept o parališućem iskustvu koncentracionih logora – neka su od pitanja kojima su se bavili autori naučnog zbornika “Holokaust i filozofija” u izdanju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Knjiga je prošle godine objavljena u okviru edicije “Disput”, u saradnji sa Savezom jevrejskih opština Srbije, a priredili su je Mark Lošonc i Predrag Krstić, naučni saradnici Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Zbornik čini devet naučnih radova koji iz različitih teorijskih perspektiva ispituju značaj Holokausta u modernoj filozofskoj građi i njegovo značenje u istoriji savremene kulture i civilizacije – “Holokaust i fenomenologija gađenja” Dragana Proleta, “Razumjeti nepojmljivo? O (ne)mogućnosti hermeneutičkog promišljanja radikalnog zločina” Željka Radinkovića, “Ravnodušnost i akcija: Holokaust i granice emotivnog iskustva” Igora Cvejića, “Austerlic, Gegen-Denkmal i granice čega?” Vladimira Gvozdena, “Sećanje na Holokaust u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj književnosti” Stejna Vervata, “Progutati M/mamac: čitanje Albaharijevog predstavljanja Holokausta u kontekstu postjugoslovenskih ratova” Aleksandra Pavlovića, “Šta je istorijska singularnost? Pojmovne dileme i izazovi” Marka Lošonca, “Misao posle užasa: problemi znanja i pamćenja” Lazara Atanaskovića i “Aušvic: skandal za mišljenje ili skandal mišljenja” Predraga Krstića. Ulaz je slobodan!