Rasprava povodom knjige Slobodana Divjaka „Teror uma ili teror nad umom. Karl Šmit – ikona postmodernizma“

Teror uma ili teror nad umom. Karl Šmit – ikona postmodernizma, Službeni glasnik 2012.

Učesnici:

Jovan Babić, Milenko Bodin, Vladimir Cvetković, Jovo Cvjetković, Nenad Daković, Aleksandar Ilić, Trivo Inđić, Rade Kalik, Ljubomir Kljakić, Ivan Milenković, Vukašin Pavlović, Dragan Prole, Mile Savić, Ilija Vujačić, Đorđe Vukadinović, Đorđe Pavićević i autor.

Knjiga Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom bavi se odnosom postmodernizma prema nemačkom filozofu prava Karlu Šmitu. Autor nastoji da pokaže da je Karl Šmit, kao teoretičar čije je delo u poslednjih nekoliko decenija doživelo istinsku renesansu i postalo veoma popularno u našoj sredini, jedan od glavnih preteča tzv. postmodernizma kao savremenog pokreta. Polazeći od uvida da se Šmit u domaćoj stručnoj i široj intelektualnoj javnosti odveć često tretira kao mislilac koji nije robovao normativističkim pravnim shemama i koji je, kao pristalica političkog egzistencijalizma, nastojao da svoju koncepciju izvodi iz onoga što se zaista dešava u realnom životu, Slobodan Divjak u svojoj studiji elaborira dijametralno suprotnu tezu: da je istorijski razvoj opovrgao Šmitov koncept demokratije i vanrednog stanja, a da je parlamentarni normativizam ispoljio istorijski vitalitet.

Prema rečima samog autora: „U ovoj knjizi izneo sam bez ustezanja svoj osnovni teorijski kredo, svoje poslednje vjeruju, i iz te perspektive izložio razornoj kritici postmodernizam kao antimoderno stanovište koje vodi u ćorsokak bezumlja i antiproceduralizma. Znam da njome neću zadovoljiti ni srpske kosmopolite ni srpske nacionaliste: oni prvi će me tretirati kao prikrivenog nacionalistu koji atakuje na manjinska prava, a ovi drugi kao isuviše ’mlakog’ patriotu, previše okrenutog Zapadu.”