Razgovor o knjigama „Bioetika“ i „Horizont bioetike“

Bioetika, priredili Vojin Rakić, Rada Drezgić, Ivan Mladenović, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Službeni glasnik, 2012

Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije života, priredili: Rada Drezgić, Željko Radinković, Predrag Krstić, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012

Institut za filozofiju i društvenu teoriju je u okviru projekta „Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem“ preduzeo pionirski posao ustanovljenja referentne lektire iz oblasti bioetike. Zbornik prevedenih tekstova Bioetika je sačinjen sa namerom da bude „rider“ koji nudi stožerne priloge i omogućuje racionalnu raspravu o širokom spektru tema koje zahvata ova disciplina. Zbornik radova domaćih autora Horizont bioetike iskušava iste teme – život, smrt, poboljšanje, normalno i odstupanja, medicinska etika, konsekvence biotehnološkog napretka… – pružajući uvid u karakter i domet njihovog mišljenja iz unekoliko specifične perspektive. U oba slučaja, verujemo da su priloženi nezaobilazni orijentiri za dalje diskutovanje jedne i inače vrlo žive i živopisne debate.