horizont

Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije čoveka, priredili: Rada Drezgić, Željko Radinković i Predrag Krstić, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012, 418 str.
ISBN 978-86-82417-35-4
COBISS