Razgovor o knjizi Ane Birešev Orionov vodič: otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea

U razgovoru učestvuju:
Božidar Filipović (Filozofski fakultet, Beograd)
Dejan Petrović (Filozofski fakultet, Beograd)
Tamara Petrović Trifunović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd)

Knjiga Ane Birešev, Orionov vodič: otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea, posvećena je radu jednog od najvećih savremenih sociologa. U knjizi je Burdijeova sociologija predstavljena kao sociologija dominacije, a ne, ili ne prvenstveno, kao „sociologija društvenih praksi“, „društvena prakseologija“, „sociologija strategija“, „antropologija interesa“ ili, krajnje neutralno, „teorija društvenog sveta“. Posebna pažnja je poklonjena statusu koji u društvenoj kritici Burdije dodeljuje sociologiji, burdijeovskoj pre svega, ne samo zato što ona raspolaže odgovarajućim instrumentima da razotkriva i objašnjava mehanizme proizvodnje dominacije već i zbog toga što uz određena saznanja nastoji da isporuči i sredstva koja mogu poslužiti za, pojedinačno i kolektivno, neutralisanje i suzbijanje delovanja tih mehanizama. Stoga su razmatranja Burdijeovih istraživanja u polju politike, obrazovanja, nauke, umetnosti, simboličkih borbi, rodnih odnosa i polju moći, propraćena pokušajem da se ustanovi šta tačno čini suštinu burdijeovskog pristupa društvu, kao i kako se danas, trinaest godina nakon njegove smrti, možemo voditi idejama francuskog sociologa u proučavanju kompleksnih formi dominacije.

Ana Birešev radi u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Deo je Grupe za studije angažovanosti koja deluje u sklopu Instituta. Bavi se savremenim sociološkim teorijama, a trenutni istraživački fokus je na preispitivanju mogućnosti sinteze kritičke sociologije dominacije i sociologije kritike, kao i na simboličkim borbama u polju javnog govora i svakodnevnom diskursu.