Razgovor o knjizi Lis Irigare Etika polne razlike

U Etici polne razlike Irigare iznosi veoma važan stav: zapadna kultura nije etička i da je primarni razlog za to tretiranje žena i prirode, te da je jedini način da se ta situacija promijeni – preobražaj našeg viđenja subjektivnosti, nauke, filozofije i religije. Zbog argumentacije koju nudi tome u prilog, knjiga Etika polne razlike predstavlja nezaobilazno štivo feminističke teorije, otvara vrata ka razumijevanju značaja problematike roda, pola i razlike, doprinosi usredsređivanju na preispitivanje položaja žena u teoriji i praksi, i krči put ka boljem sagledavanju vjekovne represije kojoj su žene izložene. Prevod ove knjige nije samo ozbiljan stručni i naučni izazov i poduhvat, nego i akademski odgovoran doprinos širenju i jačanju filozofsko-feminističke misli na našim prostorima.

U razgovoru o knjizi učestvuju Sanja Milutinović Bojanić, Tatjana Jovanović, Đurđa Trajković i Kristina Bojanović, prevoditeljka, uz moderaciju Adriane Zaharijević.