Razgovor o knjizi Milorada Belančića Bele stranice istorije

učestvuju:
Zagorka Golubović
Branko Romčević
Vladimir Milisavljević
Milorad Belančić (autor)

(Iz Predgovora)

Spis Bele stranice istorije pokušava da odgovori na pitanje: zašto su rane (filozofske) knjige Zorana Đinđića Subjektivnost i nasilje (1982) i Jesen dijalektike (1987) i danas aktuelne? To nije pitanje koje zahteva akademsko čitanje i tumačenje navedenih knjiga, budući da one nisu samo značajan prilog našoj filozofiji na kraju XX veka nego su i prilog za razumevanje i problematizovanje onoga što je, kako bi sam Đinđić rekao, „više“ od filozofije, dakle, praktičnih implikacija i konsekvenci koje za sobom povlače shvatanja dva velika mislioca moderne epohe: Hegela, kojem je posvećena prva knjiga, i Marksa, kojem je posvećena druga. Đinđić nam je ponudio oštru i, rekli bismo, bespoštednu kritiku tih spornih mislilaca.

Milorad Belančić je rođen je u Zagrebu 1943. godine. Školovao se u Beogradu, gde je 1970. godine na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju. Bio je urednik časopisa Theoria, organa Filozofskog društva Srbije. Jedan je od osnivača Filozofsko-književne škole u Kruševcu. Saradnik je mnogih domaćih časopisa za književnost, kulturu i filozofiju i ponekog stranog časopisa. Doskora je bio urednik u III programu Radio Beograda. Objavio je knjige: Isto i sasvim drugo (Filozofski eseji), Beograd, 1983; Nulta tačka ideologije, Bgd, 1989; Strategije tumačenja (Rikerovo shvatanje hermeneutike), Novi Sad, 1991; Postmodernističa zebnja, Novi Sad, 1994; Fragmenti o smislu, Bgd., 1994; Evropa na Balkanu, Bgd., 1998; Odgođena demokratija, Bgd., 2004; Genealogija palanke, Bgd., 2004; Nasilje, Bgd., 2004; Razlozi  za dekonstrukciju, Bgd., 2005; O demokratiji koja će doći, Bgd., 2006; Zakon pisanja, Bgd. 2007; Polemologike, Bgd. 2008; Smrt slike, Bgd. 2009; Rasredišteni logos, Bgd. 2010; Filozof ne sme da ide u Sirakuzu, Kragujevac, 2010. Većinu ovih knjiga M. Belančića, uključujući i elektronsko izdanje knjiga: Poziv filozofa (2011) i Deteritorijalizacija slike (2011), moguće je naći na sajtu: www.miloradbelancic.com.