Razgovor o knjizi Dragane Popović „Žene u nauci: Od Arhimeda do Ajnštajna“

Žene u nauci: Od Arhimeda do Ajnštajna 
(Službeni glasnik, 2012)

učestvuju: 
Daša Duhaček | Biljana Dojčinović | autorka

Dragana Popović je redovna profesorka biofizike na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu i dugogodišnja koordinatorka Centra za ženske studije i članica sadašnjeg Saveta Centra. Članica je Uređivačkog odbora časopisa za feminističku  teoriju Genero. Objavila je više od 200 radova iz radijacione/biofizike i naučne esejistike. Oblasti interesovanja: obrazovanje, žene u prirodnim naukama, istorija nauke. Značajne publikacije: Women and Education in Serbia and Japan: Post War Stories (Tokio, 2005); Science, Gender and Power (Blagoevgrad, 2005);  Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu (koaut., Beograd, 2010); „Ekofeminizam”, „Rod i ekologija”, i „Rod i obrazovanje”, u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011), Žene u nauci: od Arhimeda do Ajnštajna (Beograd, 2012).

 Izvodi iz recenzija knjige:

…[A]utorka daje sintetički pregled istaknutih žena koje su imale zapažen rezultat u nekoj od oblasti prirodnih nauka. Hronološki je obuhvaćen period od antike do kraja 20. veka… Studija dr Dragane Popović je prva ove vrste u našoj sredini. Nastala je na osnovu dugogodišnjih istraživanja ove naučnice, koja sa izuzetnom erudicijom i na jasan i pregledan način prati učešće žena u nauci u više od tri milenijuma ljudske istorije.  

Prof. dr  Ljubinka Trgovčević Mitrović

Knjiga Dr Dragane Popović Žene u nauci  predstavlja u našoj sredini dugo očekivani ulazak ženskih studija u gotovo neprikosnoveno područje prirodnih, »tvrdih« ili, kako bi poneko rekao, »pravih« nauka.  Ova monografija najzad otvara pitanja o naučnim dostignućima, pregalaštvu i genijalnosti kao  društvenim konstrukcijama koje obuhvatanju prikrivanja i potiskivanja preteča, saradnica, pomoćnica, uzora. Dok se u našoj sredini godinama unazad raspravlja o tim odnosima isključivo u vezi sa parom Mileva Marić – Albert Ajnštajn, autorka Dragana Popović otkriva kako napete ljubavne priče naučnika nisu bile tako retke, ali i to da je u onim najboljim nauka uvek bila u fokusu emocija. Knjiga Žene u nauci  nam takođe predstavlja naizgled neočekivano veliki broj naučnica koje su nekako nestajale na putu do naših udžbenika istorije, te su širokom auditorijumu do sada ostale nepoznate. Ovo uzbudljivo štivo stoga može da se čita kao jedna »druga istorija nauke«, kao svojevrstan leksikon, ali i kao niz priča o izuzetnim ženama, jakim, talentovanim i odlučnim da po svaku cenu, strasno, slede zahteve svog bića.

Dr Biljana Dojčinović