Razgovor o prosvećenosti i prosvećivanju

Od kada su pre gotovo dva i po veka nemački prosvetitelji tematizovali pitanje prosvećenosti, ono nesmanjenom žestinom, u gotovo pravilnim razmacima, nastavlja da zaokuplja akademsku, ali i širu javnost. Šta je uopšte prosvećenost? Da li je to jedinstvena diskurzivna formacija ili radije pokret, možda čak i mentalitet jednog doba? Može li se prosvećenost ne samo pojmovno, nego i geografski i vremenski omeđiti, locirati? Postoji li “prava” i “lažna” prosvećenost? Da li je – ili kako je – moguće prosvećivanje? Da li dosadašnje iskustvo sa prosvećenošću govori u prilog nastavljanja tog “nedovršenog projekta” ili pre o neophodnosti njegove suspenzije? Kakav značaj, najzad, pitanje prosvećenosti ima u našem savremenom i lokalnom kontekstu? Ponuđeni su mnogi odgovori – i postavljena još brojnija nova pitanja. Na tragu te neprestano otvorene debate, Regionalni naučni centar Institituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje Razgovor o prosvećenosti i prosvećivanju, u kojem će učestvovati ugledni domaći teoretičari i teoretičarke. Povod su neke nedavno objavljene knjige:

  • Predrag Krstić: O čemu govorimo kada govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće (IFDT, 2016)
  • Predrag Krstić: Strategije odrastanja: prosvećenost i reakcije (Službeni glasnik, 2016)
  • Mozes Mendelson / Johan Vilhelm Mezen: O prosvećivanju naroda (prir. Olga Nikolić, Igor Cvejić, Predrag Krstić) (IFDT – Akademska knjiga, 2017)

Ipak, diskusije se neće ograničiti na njihovo tumačenje. Učesnici razgovora su: Olga Nikolić (IFDT, Beograd), Predrag Krstić (IFDT, Beograd) Igor Cvejić (IFDT, Beograd), Maja Solar (Gerusija), Vladimir Gvozden (Filozofski fakultet, Novi Sad), Dragan Prole (Filozofski fakultet, Novi Sad), Alpar Lošonc (FTN, Novi Sad). Moderator: Mark Lošonc (IFDT, Beograd).