Razgovor o zborniku Razlozi i normativnost

U razgovoru učestvuju priređivači zbornika Aleksandar Dobrijević (Filozofski fakultet, Beograd) i Ivan Mladenović (Filozofski fakultet, Beograd), kao i Nenad Cekić (Filozofski fakultet, Beograd).

Problem normativnosti zasigurno je jedan od najstarijih, ali i najvažnijih filozofskih i etičkih problema. Pa ipak, čini se da se tom problemu počelo na adekvatan način pristupati tek počev od sedamdesetih godina prošlog veka, s pokušajem da se iz ograničene oblasti psihologije morala, u kojem je razmatranje pitanja normativnosti vekovima bilo gotovo zaptiveno, premesti u šire područje tzv. „filozofije normativnosti“.

Uprkos tome što ova disciplina spada u trenutno najživlje filozofske discipline, u Srbiji se o njoj pripadajućim temama malo ili nezapaženo pisalo. Zbornik ima za cilj da prezentuje neka osnovna stanovišta u vezi sa temom normativnosti, kao i da pruži uvide u aktuelno stanje diskusije.

Aleksandar Dobrijević je docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se filozofskom etikom i filozofijom obrazovanja. Autor je dve monografije, kao i brojnih stručnih članaka.
Ivan Mladenović radi kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pre toga bio je istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Autor je knjiga Racionalni izbor i demokratija (2012) i Institucionalna realnost i pravda (2010). Objavio je brojne članke u naučnim časopisima i zbornicima radova. Posebne oblasti njegovog interesovanja jesu filozofija politike, teorija demokratije i filozofija društvenih nauka.