Razgovor povodom knjige Marka Krepona Smrtonosno ćutanje

Le Consentement meurtrier (Smrtonosno ćutanje – prev. Zona Zarić i Dušan Janić) se bavi korenima nasilja, ne ograničavajući ih na ekstremne slučajeve ubistva ili ratova, već zadire u najdublje analize ukazujući na to da nasilje ima svoj izvor već u samom unutrašnjem sukobu u svakom od nas, sukobu izmedju etičkih i ličnih ili političkih poriva na delovanje. Ćutanje, i ne delovanje, na taj način postaju “smrtonosni” jer bivamo prinuđeni na večiti i nemogući izbor između odgovornosti za drugoga, koju iziskuje ranjivost i smrtnost svakog od nas, i mogućnosti odaziva na svaki poziv za pomoć. Pa ipak to pristajanje nije konačno, i ova knjiga nudi nekoliko puteva izbavljenja : pobuna, dobrota, kritika i osećaj sramote. Mark Krepon nam nudi retko korišćenu metodologiju koja filozofsku analizu potkrepljuje literarnim izvorima (Kami, Cvajg, Grosman, Kraus), a koji nam omogućavaju intimnije i preciznije razumevanje nego što bi to mogli da dočaraju sami filozofski koncepti i ideje.

Marc Crépon je filozof, profesor i nekadašnji direktor katedre za filozofiju na Ecole Normale Supérieure u Parizu, autor je 20 knjiga, i mnogobrojnih novinskih i stručnih članaka, od kojih su neka prevedena na engleski i italijanski. Svoj doktorski rad je pisao pod Deridinim mentorstvom. Njegov rad i dela su fokusirani na pitanja nasilja, totalitarnih režima, i mirnog odupiranja istom (gradjanska neposlušnost i sl.). Često se poziva na autore poput Frojda, Ničea, Kamija, ali i na delo Gandija, Martina Lutera Kinga i Nelsona Mandele. Kroz njegova dela se prepliću filozofija, psihoanaliza, literatura, i pozorište. Consentement meurtrier je objavljen 2012 (Editions de Cerf) i smatra se jednim od njegovih najupečatljivijih i najprodavanijih dela. Engleski prevod (Fordham Press) izlazi u maju 2019, baš kada i prevod na srpski.

U razgovoru učestvuju autor, Zona Zarić (ENS, Pariz) i Mark Lošonc (IFDT, Univerzitet u Beogradu). Razgovor će biti na engleskom jeziku.