Regionalni naučni centar u Novom Sadu

U Novom Sadu je osnovan Regionalni naučni centar, organizaciona jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Proširujući obim aktivnosti i fokusiranost ka institucionalnoj saradnji na međunarodnom i na nacionalnom nivou, otvaranje centra u Novom Sadu predstavlja značajan korak ka umrežavanju humanističkih i društvenih nauka u akademskim zajednicama u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Savremeni interdisciplinarni metodološki pristupi u razvijanju modela naučnog i teorijskog istraživanja društvenih pojava i aktivnosti, od posebnog su značaja za naučnu zajednicu u AP Vojvodini i Republici Srbiji, koja se na taj način približava mnogostrukim perspektivama svetskih naučnih tokova. Otvaranjem Istraživačke organizacione jedinice IFDT-a u Novom Sadu, pospešuje se saradnja sa relevantnim katedrama Univerziteta u tom gradu i omogućiti veće prisustvo istraživača i naučnika u javnom životu, sledeći pritom angažovanost Instituta u proteklih nekoliko godina. Pokrajina tako konačno dobija i svoj prvi naučno-istraživački institut iz oblasti humanistike i društvene teorije.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju već godinama uspešno sarađuje sa naučnicima iz srednjoistočne i jugoistične Evrope. Uspostavljena je odlična saradnja sa Univerzitetom u Pečuju, Univerzitetom u Segedinu, ELTE-om (u Budimpešti) i Centralnoevropskim univerzitetom (takođe u Budimpešti). Regionalni centar u Novom Sadu ostvarenu saradnju će učvrstiti i dodatno produbiti.

U narednom periodu namera nam je osnaživanje debate o ključnim društvenim temama u okviru pokrajinske akademske zajednice. Sledeći načela multidisciplinarnosti i međunarodne saradnje, planiramo organizovanje konferencija, seminara i javnih predavanja na kojima će glavne teme biti multikulturalizam, odnosno, regionalni, nacionalni i nadnacionalni identiteti i ideološki pravci XX i XXI veka.

U duhu otvorenosti i stvaranja prostora za dijalog u društveno-humanističkim naukama, pozivamo da nam se pridruže svi oni koji u Novom Sadu, u Vojvodini žele da osmišljavaju i realizuju sadržaje koji će udahnuti novu snagu kritičkog preispitivanja svakodnevice.