Radovanović Bojana

naučna saradnica
radovanovic@instifdt.bg.ac.rs, radovanovicbojana@yahoo.it

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


Obrazovanje

 • Doktorat, Centar za studije razvoja, Odeljenje za političke i međunarodne studije, Fakultet za humanističke, društvene i političke nauke, Univerzitet u Kembridžu
 • Master studija razvoja, Komitet za studije razvoja, Univerzitet u Kembridžu
 • Diplomirani filozof, Master etike, Odeljenje za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izabrane publikacije

 • (2020) sa Simenunovic I. “Who Volunteers in Serbia? Motives and Value Orientations of Serbian Volunteers”, Sociologija, 62(2):269-292.
 • (2019) “Volunteering and Helping in Serbia: Main Characteristics”, Sociologija, 61(1), pp. 133-152.
 • (2019) “Volunteering, Activism and Social Engagement: Boundaries and Overlaps” u S. Prodanović and M. Ivković Engaging (For) Social Change: Towards New Forms of Collective Action, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 • (2019) “Altruism in Behavioural, Motivational and Evolutionary Sense”, Philosophy and Society XXV (3), Institute for Philosophy and Social Theory, pp. 313-322.
 • (2017) „Angažman u vidu filantropije“ u A. Zaharijević, J. Vasiljević (prir.), Angažman. Uvod u studije angažovanosti, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Akademska knjiga.

Nagrade

 • Dobitnica nagrade za najbolji naučni rad na Devetoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Evropske mreže istraživača filantropije (ERNOP 9th International Conference), održanoj u Bazelu 04. i 05. 07. 2019;  Naziv rada: “Conceptualising and Measuring Philanthropy. Evidence from Serbia“

Aktivnosti

 • Koordinatorka Laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige – SolidCare Lab
 • Članica redakcije časopisa Filozofija i društvo
 • Angažovana na projektu u okviru COST programa CA 18119 „Koga je briga u Evropi?“, 2019-2023

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 • Članica Evropske istraživačke mreže filantropije– ERNOP
 • Članica Međunarodnog udruženja za istraživanje trećeg sektora – ISTR