Radovanović Bojana

istraživačica saradnica
radovanovic@instifdt.bg.ac.rs, radovanovicbojana@yahoo.it

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Obrazovanje

Doktorat, Centar za studije razvoja, Odeljenje za političke i međunarodne studije, Fakultet za humanističke, društvene i političke nauke, Univerzitet u Kembridžu

Master studija razvoja, Komitet za studije razvoja, Univerzitet u Kembridžu

Diplomirani filozof, Master etike, Odeljenje za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Izabrane publikacije

(2019) “Volunteering and Helping in Serbia: Main Characteristics”, Sociologija, LXI (1), pp. 133-152.

(2019) “Altruism in Behavioural, Motivational and Evolutionary Sense”, Philosophy and Society XXV (3), Institute for Philosophy and Social Theory, pp. 313-322.

(2017) „Angažman u vidu filantropije“ u A. Zaharijević, J. Vasiljević (prir.), Angažman. Uvod u studije angažovanosti,Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Akademska knjiga.

(2016) sa Stosić Ivan (prir.), Implementacija naučnih rezultata u oblasti društvenih nauka u procesima kreiranja javnih politika u Srbiji, Institut ekonomskih nauka, Beograd.

 

Skorije aktivnosti

Dobitnica nagrade za najbolji naučni rad na Devetoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Evropske mreže istraživača filantropije (ERNOP 9th International Conference), održanoj u Bazelu 04. i 05. 07. 2019;  Naziv rada: “Conceptualising and Measuring Philanthropy. Evidence from Serbia“

Angažovana na projektu u okviru COST programa CA 18119 „Koga je briga u Evropi?“, 2019-2023

Istraživačica na projektu, Podsticajno okruženje za održiva preduzeća u Srbiji, Udruženje poslodavaca Srbije, Međunarodna organizacija rada, 2019.

Organizatorka, Ciklus čitalačkih radionica o pristupu zasnovanom na sposobnostima, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019.

Kooridnatorka za Srbiju Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka na zapadnom Balkanu (RRPP), Institut ekonomskih nauka, Univerzitet u Friburgu, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, 2010-2017.

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Članica Evropske mreža istraživača filantropije – ERNOP