Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor
bojanic@instifdt.bg.ac.rs, bojanicp@gmail.com

Telefon: (+381 11) 26 46 242
Mob. (+381 60) 45 45 031

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


PUBLIKACIJE
 
VIDEO PREDAVANJA

 

Novosti:

 

Petar Bojanić je diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu.

 

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija (Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Jevrejska politička tradicija)

 

Izabrane publikacije

 

 

Aktivnosti:

Rukovodilac projekta Etika rata u zemljama pravoslavne kulture: razumevanje individualnog iskustva i rekonstrukcija normativnog modela ponašanja (Ruski naučni fond, Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije, projektni period 2020 – 2022).

Direktor Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

Direktor Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci

 

Gostujući profesor

Master studije Međunarodni Univerzitet Koledž Torino

Doktorske studije iz filozofije Univerzitet Rijeka