Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor
bojanic@instifdt.bg.ac.rs, bojanicp@gmail.com

Telefon: (+381 11) 26 46 242
Mob. (+381 60) 45 45 031

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


PUBLIKACIJE
 
VIDEO PREDAVANJA

 

Novosti:

 „Phenomenology of Gesture: Social and Sonorous Gestures“, međunarodna konferencija Gestures: New Meanings for an Old Word, Univerzitet Molize, Kampobaso, 17. 09. 2021.

„Le statut des actes documentaires dans Documentalité et Documanità“, Du documental au documédial: un réalisme pour le XXIe siècle? Autour du travail de Maurizio Ferraris, Univerzitet Panteon-Sorbona, Pariz, 12. 06. 2021.

“Побеждая более достойного противника: случай сербского героя”, okrugli sto Индивидуальный моральный опыт и публичная репрезентации войны: визуализация героизма и страдания в войнах двадцатого века, Uralski federalni univerzitet, Jekaterinburg, 18. 05. 2021.

„Teorie e tecniche della progettazione architettonica“, Pedagogia della Progettazione architettonica, Politehnički univerzitet u Torinu, Torino, 23. 04. 2021.

 

Petar Bojanić je diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu.

 

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija (Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Arhitektonska filozofija, Jevrejska politička tradicija)

 

Izabrane publikacije

 

 

Aktivnosti:

Rukovodilac projekta Etika rata u zemljama pravoslavne kulture: razumevanje individualnog iskustva i rekonstrukcija normativnog modela ponašanja (Ruski naučni fond, Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije, projektni period 2020 – 2022).

Direktor Instituta za demokratski angažman

Direktor Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci

 

Gostujući profesor

Master studije Međunarodni Univerzitet Koledž Torino

Doktorske studije iz filozofije Univerzitet Rijeka