Đorđević Ana

istraživačica saradnica
ana.djordjevic@instifdt.bg.ac.rs

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

  • 2015-. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (doktorske studije psihologije)
  • 2014-2015. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (master studije psihologije)
  • 2010-2014. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (osnovne studije psihologije)

 

Ana Đorđević je studentkinja doktorskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kome je prethodno završila osnovne i master studije. Njena interesovanja zalaze u oblast socio-kulturne psihologije, studije roda, studije kolektivnih sećanja i identiteta, i diskurzivne teorije subjektivnosti. U okviru doktorske disertacije bavi se etničkim identifikacijama mladih u Srbiji rođenih za vreme raspada Jugoslavije, kroz participativno kvalitativno istraživanje sa ciljem da mlade podstakne na refleksiju procesâ etničke socijalizacije.

Tokom tri godine (2017-2019) bila je angažovana kao saradnica u nastavi na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njen pristup edukaciji ogledao se u kritičkom preispitivanju dominantnih ontoloških pretpostavki i metodoloških pristupa psihološkim istraživanjima, kao i njihovih etičkih, ideoloških i političkih implikacija. Zalaže se za interdisciplinarnost, metodološki pluralizam, i reflektovani angažman u istraživanju.

 

Publikacije

2018. Narativizacija društvenih događaja u porodici: analiza životnih prekretnica kod pripadnika tri generacije. U V. Džinović i S. Grbić (Ur.), Zbornik radova: Kvalitativna istraživanja u socijalnim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi, 23. naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“. Beograd, Srbija: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju. (sa B. Stanković, S. Grbić, S. Ristić)

2018. Performiranje roda i identiteta: analiza ličnih iskustava dreg kraljica u Srbiji. U V. Džinović i S. Grbić (Ur.), Zbornik radova: Kvalitativna istraživanja u socijalnim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi, 23. naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa”. Beograd, Srbija: Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju. (sa T. Đorđević, K. Ristić, M. Humo, K. Jeremić, M. Babić)

2017. Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva. Limes Plus, 14, 197-225. (sa B. Stanković i M. Skočajić)

 

Izlaganja na konferencijama

2019. Ethnic identity as the process of subjectification. Rad predstavljen na naučnom skupu International Society for Theoretical Psychology Conference, Kopenhagen, Danska.

2019. Ethnic identifications: constructing meaning through collective work of memory (izveštaj o napredovanju disertacije). Rad predstavljen na naučnom skupu International Society for Cultural and Activity Theory Regional Conference Ph.D. Day, Janjina, Grčka.

2018. Kako različite generacije u okviru porodice narativizuju lične životne prekretnice? Oral History Project: Inincijalni nalazi na srpskom uzorku. Rad prezentovan na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti 2018. (sekcija za psihologiju), Banja Luka, Bosna i Hercegovina. (sa B. Stanković, S. Grbić, S. Ristić)

2018. Quality of care and childbirth experience in Serbian public healthcare institutions. Rad predstavljen na naučnom skupu 32nd annual conference of the European Health Psychology Society, Golvej, Irska. (sa B. Stanković, M. Skočajić)

 

Projekti

2020-. Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies, Horizon 2020 (parcijalno učešće)

2020-. Democratic innovations in European Union and Western Balkans movements, Jean Monnet Network (parcijalno učešće)

2019-. Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

 

Članstva

2019. International Society for Theoretical Psychology

2017. Cultural Psychology Network