Cvejić Igor

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Doktorat
2017 – Kantova teorija osećaja, Filozofski fakultet (filozofija), Univerzitet u Beograd

Diploma
2011 – „Uloga osećanja u Kantovoj filozofiji“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Intesovanja, postignuća

filozofija emocija, Kant, estetika, filozofija angažmana, kolektivna intencionalnost

 

Izabrane publikacije

– (2018), „Fact of Reason, Social Facts and Evidence“ (with Petar Bojanić), Rivista di Estetica, 69 (3/2018), LVII, 85-99.

– (2018) „Ravnodušnost i akcija: holokaust i granice emotivnog iskustva“, u: Holokaust i filozofija, P. Krstić, M. Lošonc (prir), IFDT: Beograd

– (2017), „Social Justice and the Formal Principle of Freedom) (with Olga Nikolić), Filozofija i društvo 28 (2): 270 – 284.

– (2016) „The forms of social engagement regarding the subject of import“, Filozofija i društvo 27(2), 332-342.

– (2015) „Emotionen in der Debatte über die moralische Enhanchment“, u: ‚.Radinković, J. Müller, R. Jovanov (prir.), Beograd: ifdt, 232-250.

– (2015) „Kantov zaokret u shvatanju osećaja: kritički odgovor na osećajnost osamnaestog veka“, Filozofija i društvo 26(1), 27-46.

– (2013) “Svrhovitost, harmonija, sensus communis i orijentacija”. Filozofija i društvo 24 (3):34–51.

– (2013) „Svrhovitost i vera kao principi društva“. U O. Nikolić, L. Stevens, M. Velinov, I. Cvejić (prir.) Mišljenje, verovanje, delanje: filozofsko orijentisanje u političkoj situaciji. Beograd: Udruženje studenata filozofije Beograda, str. 9–23.

– (2012) „Šta Kant duguje Rusou?“, Filozofija i društvo 23 (3): 163–175.

 

https://fvm.academia.edu/IgorCvejic