Cvejić Igor

naučni saradnik
cvejic@instifdt.bg.ac.rs

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Doktorat
2017 – Kantova teorija osećaja, Filozofski fakultet (filozofija), Univerzitet u Beograd

Diploma
2011 – „Uloga osećanja u Kantovoj filozofiji“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Intesovanja, postignuća

filozofija emocija, Kant, estetika, filozofija angažmana, kolektivna intencionalnost

 

Izabrane publikacije

VIŠE  – https://fvm.academia.edu/IgorCvejic