Janković Miloš

istraživač pripravnik
milos.jankovic@instifdt.bg.ac.rs

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


  • 2016 – Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2016-2018 – Master inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2018-2020 – Master politikolog, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  • 2020 – Doktorske akademske studije politikologije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Miloš Janković je student doktorskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu završio je master studije politikologije na programu Politička analitika i društvene promene odbranivši master rad na temu „Socijalna i ekonomska prava kao osnovna prava”. Pre toga završio je osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U fokusu njegovih istraživačkih interesovanja je savremena politička teorija, kao i politička i pravna filozofija, sa naglaskom na odnos demokratije i vladavine prava.