Ćeriman Jelena

 

naučna saradnica
jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs; jelena.ceriman@yahoo.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Doktorat (2019) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Ćeriman je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije sociologije završila je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kom je pohađala i prethodne nivoe studija. Naučni rad Jelene Ćeriman je prvenstveno empirijski orijentisan, a većina njenih istraživanja je sprovedena u južnoevropskim državama i obuhvatila je komparativne interdisciplinarne studije o socijalnoj podršci ženama u ruralnim oblastima, kao i studije o porodičnim praksama, obrazovnim politikama i društvenim protestima na evropskoj poluperiferiji. Sa timom Instituta sprovela je dvogodišnje istraživanje o usklađivanju porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, odnosno o njihovoj moći delanja, koje je predstavljeno kroz dva zbornika radova: Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica i Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: Žene i moć delanja (oba objavljena 2018. godine).

Aktuelni istraživački projekti:

2020-2024: Horizon 2020 project (EnTust) Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies

2017–2021: (DisDem) Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery

 

Publikacije (izbor, detaljno na linku za CV):

Knjige:

(2015) sa Nađom Duhaček, Ksenijom Perišić, Marinom Bogdanović i Dašom Duhaček, Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Uređivanje zbornika:

(2018) sa Irenom Fiket i Krisztinom Rácz, Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.

(2016) sa Sanjom Milutinović Bojanić i Vericom Pavić Zentner, Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.

 

Članci:

(2021) Jelena Ćeriman „Modeli rodne socijalizacije dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji“, Etnoantropološki problemi, god. 16, sv. 1, str. 245–270.

(2020) Jelena Ćeriman, Aleksandar Pavlović “Beyond the territory principle: Non-territorial approach to the Kosovo question(s)”, Philosophy and Society, Vol. 31, No. 3: 340-362.

(2020) Jelena Ćeriman & Irena Fiket “Intra-family Engagement? A Study of Female Academic Staff at the University of Belgrade”. U: L. Stevanović, M. Prelić, M. Lukić Krstanović (ur.), WOMEN SCHOLARS AND SCIENTISTS IN SOCIETY Proceedings from the Conference Held on 11–13 February 2020, at Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Belgrade: Institute of Ethnography SASA, str. 89–98.

(2019) Jelena Ćeriman, Violeta Bogdanović Šutković „Mogućnosti unapređenja nastave sociologije: Analiza povezanosti okvira kvalifikacija na sekundarnom i tercijarnom nivou obrazovanja u Srbiji“, Sociologija, Vol. LXI (special issue), str. 742-757.

(2019) Jelena Ćeriman “The Limits of Individualizing Parenthood in Serbia: Study of Gender Socialization of Children”, Philosophy and Society, Vol. 30, No. 3: 321–462.

(2019) Jelena Ćeriman i Irena Fiket „Razumevanje koncepta rodne ravnopravnosti u normativnom okviru visokog obrazovanja u Srbiji”. U: D. Vujadinović i Z. Antonijević (ur.), Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: Koncepti, prakse i izazovi, Novi Sad: Akademska knjiga, str. 101–120.

(2018) Jelena Ćeriman „Zamke kule od slonovače i mogućnosti promena“, U: J. Ćeriman, I. Fiket, K. Rácz (ur.) Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, str. 65–88.

(2018) sa Gazelom Pudar Draško „Formalne i neformalne prakse u akademiji: Rodna (ne)umrežavanja”, U: B. Delibašić, G. Pudar Draško, I. Fiket (ur.), Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: Žene i moć delanja, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, str. 95–117.

(2016) sa Bojanom Todorovićem i Sanjom Milutinović Bojanić „Pregled postojećeg okvira pružanja usluga socijalne zaštite i podrške u Srbiji”, U: S. Milutinović Bojanić, J. Ćeriman i V. Pavić Zentner (ur.), Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, str. 19–46.

(2015) sa Vericom Pavić Zentner „Rod i siromaštvo: Pristup žena i devojčica socijalnim uslugama u ruralnim područjima Srbije“, Sociološki godišnjak, 10/2015, str. 377–392.

(2012) Jelena Ćeriman „-One Better Stands on Two Legs than on One Leg- Families in Serbia and Montenegro from Parents Point of View“, Der Donauraum, 3-4/2012, str. 583–593.

(2011) sa Sanjom Milutinović Bojanić i Gazelom Pudar “Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking“. In: L. Grunberg (ur.), From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education, Academic Courses and Curricula, Bucharest: UNESCO-CEPES, str. 185–207.

https://independent.academia.edu/jelenaceriman