Konjović Marko

istraživač pripravnik
marko.konjovic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

  • Doktorske studije, filozofija, Centralno-evropski univerzitet, Departman za filozofiju, Budimpešta, Mađarska, u toku
  • Master akademske studije, filozofija, Centralno-evropski univerzitet, Departman za filozofiju, Budimpešta, Mađarska, 2013 (sa najvišim pohvalama)
  • Master akademske studije, politikologija-međunarodne studije, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija, 2013
  • Osnovne akademske studije, filozofija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija, 2011

 

Glavne oblasti mog interesovanja su savremena (analitička) politička i moralna filozofija, sa posebnim naglaskom na brižne odnose (brak, odnos roditelja i dece, i prijateljstvo) i teorije društvene pravde. U doktorskoj tezi ispitujem značaj brižnih veza za dobar ljudski život, te da li, i ako da, na koji način, liberalna država treba da reguliše brižne veze svojih građana. Pored ovoga, moja interesovanja uključuju: istoriju političke misli, moralnu psihologiju, filozofiju ljubavi i seksa, primenjenu etiku, filozofiju prava i feminizam.

 

Publikacije

 

Članci:

(2014). “Presecanje Gordijevog čvora svetskog siromaštva: aleksandrijsko rešenje Tomasa Pogea.” Filozofija i društvo 25 (3): 290–312. (na srpskom jeziku)

(2011). “Napredak ili nazadovanje: Kant i pravo na (r)evoluciju.” Sintezis III (1): 53–76. (na srpskom jeziku)

 

Prikazi knjiga:

(2019). „Clare Chambers, Against Marriage: An Egalitarian Defense of the Marriage-Free State.“ Croatian Journal of Philosophy XVIII (55): 175–180. 

(2018). “Julie Rose, Free Time.” Filozofija i društvo 29 (2): 301–304. (na engleskom jeziku)

(2014). “Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach.” Filozofija i društvo 25 (1): 243–247. (na srpskom jeziku)

 

https://ceu.academia.edu/MarkoKonjovic

https://philosophy.ceu.edu/people/marko-konjovic