Lošonc Mark

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

2017 Doktorske studije (Filozofija), Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

2011 Master studije (Filozofija), Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

2010 Osnovne studije (Filozofija), Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

Mark Lošonc (1987) je doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu sa tezom pod naslovom Pojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. Jedan deo doktorskih istraživanja realizovao je na École des hautes études en sciences sociales (EHESS) u Parizu. Postao je istraživač pripravnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd) i član Grupe za studije angažovanosti nakon toga što je bio saradnik na projektu. Njegova glavna interesovanja su savremena metafizika (metafizika relacije i dispozicije, meontologija), filozofija duha (intencionalnost), teorija sistema i kompleksnosti. Autor, odnosno urednik je osam knjiga. Član je Filozofskog kolegijuma (Filozófiai Kollégium) u Budimpešti. Njegovi radovi su objavljeni na engleskom, francuskom, nemačkom, srpskom/hrvatskom, slovenačkom i mađarskom jeziku.

 

PUBLIKACIJE

– (2016) „Engagement Against/For Secrecy”, Filozofija i društvo 27 (2): 977-989.

– (2016) „Donation, tradition et interprétation. Entretien avec Jean-Luc Marion”. Filozofija i društvo, 27 (4): 793-801.

– (2016) „Macht und indifferente (Im)Potenz in Agambens Philosophie”, In:  Ž. Radinković et alii (ed.) Politiken des Lebens. Technik, Moral und Recht als institutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform. Belgrade: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, p.55-79.

–, Ádám Takács (2016), „Biopolitics“. In: Henk ten Have (ed.) Global Encyclopedia of Bioethics. Springer, p. 372-380.

–, Igor Krtolica, Aleksandar Matković (ed.) (2016) Thinking Beyond Capitalism.  Belgrade: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

–, Cvejić I., Zaharijević A. (ed.) (2015) Engaging Foucault. Belgrade: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

– (2015) „Šta je istorijska singularnost? Pojmovne dileme i izazovi”, Arche 23 (3): 301-223.

– (2015) „Šta li će biti sa tobom, postjugoslovenski svete..? / Qu’est–ce que tu seras devenu, monde post–yougoslave…? / Was wird aus dir geworden sein, post–jugoslawische Welt …? / What will have become of you, post–Yugoslav world…?“. Anachronia, no. 13: 51–81.

– (2018) Slepilo i kapital. Beograd: Karpos.

– (2018) Vreme, svest i kompleksnost. Temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji. Beograd / Novi Sad / Sremski Karlovci: IFDT / IKZS.

 

https://fvm.academia.edu/MarkLosoncz