Urošević Milan

istraživač saradnik
urosevic@instifdt.bg.ac.rs, milanurosevic1993@yahoo.com

 

 

CURRICULUM VITAE  (pdf)


 

 • 2017 – Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2017-2018 – Master sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • oktobar 2018 – Doktorske studije sociologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Milan Urošević je student doktorskih studija sociologije na Filozofskom fakultet u Beogradu. Na istom fakultetu je stekao diplomu sociologa sa diplomskim radom na temu „Kultura kao instrument srednje klase u borbama klasifikacija u Srbiji danas“ i master diplomu sa tezom „Ideologija i konstrukcija prošlosti u televizijskim serijama u Srbiji danas“. Njegova interesovanja su usmerena na proučavanje kulture, postmodernog društva, načina formiranja subjektivnosti kao i instrumentalizacije želje u savremenom kapitalizmu. Njegova doktorska teza se bavi hermeneutikom subjekta u savremenom društvu kroz istraživanje popularne self-help kulture i kulture pozitivnog mišljenja čiju genezu istražuje Fukoovim genealoškim metodom. Bio je jedan od organizatora Kritičke škole kapitalizma tokom 2017. i jedan od istraživača na projektu Blokada koji se bavio istraživanjem blokade filozofskog fakulteta koja se odigrala u jesen 2014. godine

 

Publikacije:

 • Urošević, Milan i Car, Bogdan. 2017. Varijante tumačenja posledica blokade, u: Filipović, Božidar Jovanović, Nataša (ur.). Blokada Filozofskog fakultet 2014. godine. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu
 • Urošević, Milan. 2019. „Ideologija i njen odnos sa kulturom u radu Stjuarta Hola“, Sociologija, vol. 61 br. 3: 426-444,  https://doi.org/10.2298/SOC1903426U
 • Urošević, Milan. 2019. „Dijalektika dominacije i otpora u studijama kulture“. Kultura br. 164: 369-390  doi: 10.5937/kultura1964369U
 • Urošević, Milan, 2020, „Subjekt u radu Mišela Fukoa – refleksivni subjekt i teorija upravljanja, Sociološki pregled, vol. 54, br. 1: 64-87  https://doi.org/10.5937/socpreg54-23067

Izlaganja na konferencijama:

 • „Romantično-antikomunistički nacionalizam u seriji ‘Ravna gora’ Radoša Bajića, Konferencija: Mi i oni – simpozij o nacionalizmu, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1. – 4. april 2019.
 • „Utjecaj proučavanja neoliberalnog sustava upravljanja i neoliberalne subjektivnosti na rad Michela Foucaulta“, Konferencija: Izazovi društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, 17. – 19. listopad 2019.

Projekti:

 1. – “Political prospects and social-democratic capacities in Serbia“ sa I. Fiket, B. Delibašič i G. P. Draško, Fondacija Friedrich Ebert
 1. – „Politika društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“, rukovodilac: Aleksandar Fatić, broj projekta: 179049

 

https://www.linkedin.com/in/milan-urošević-54696115b/

https://f-bg.academia.edu/MilanUrošević/