Urošević Milan

 

2017 – Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

2017-2018 – Master sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

oktobar 2018 – Doktorske studije sociologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Milan Urošević je student doktorskih studija sociologije na Filozofskom fakultet u Beogradu. Na istom fakultetu je stekao diplomu sociologa sa diplomskim radom na temu „Kultura kao instrument srednje klase u borbama klasifikacija u Srbiji danas“ i master diplomu sa tezom „Ideologija i konstrukcija prošlosti u televizijskim serijama u Srbiji danas“. Njegova interesovanja su usmerena na proučavanje kulture, postmodernog društva, načina formiranja subjektivnosti kao i instrumentalizacije želje u savremenom kapitalizmu. Njegova doktorska teza se bavi hermeneutikom subjekta u savremenom društvu kroz istraživanje popularne self-help kulture i kulture pozitivnog mišljenja čiju genezu istražuje Fukoovim genealoškim metodom. Bio je jedan od organizatora Kritičke škole kapitalizma tokom 2017. i jedan od istraživača na projektu Blokada koji se bavio istraživanjem blokade filozofskog fakulteta koja se odigrala u jesen 2014. godine.2013-

 

Publikacije:

Urošević, Milan Car, Bogdan. 2017. Varijante tumačenja posledica blokade, u: Filipović, Božidar Jovanović, Nataša (ur.). Blokada Filozofskog fakultet 2014. godine. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu

Izlaganja na konferencijama:

(2019) “Romantično-antikomunistički nacionalizam u seriji ‘Ravna gora’ Radoša Bajića, Konferencija: Mi i oni – simpozij o nacionalizmu, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1.- 4. april 2019. godine

Projekti:

(2019) Učešće u projektu “Political prospects and social-democratic capacities in Serbia“ sa I. Fiket, B. Delibašič i G. P. Draško, Fondacija Friedrich Ebert

 

 

https://www.linkedin.com/in/milan-urošević-54696115b/

https://f-bg.academia.edu/MilanUrošević/