Mladenović Ivica

naučni saradnik
ivicamladenovic@instifdt.bg.ac.rs, ivica.mladenovic@cnrs.fr

 

 

CURRICULUM VITAE  (pdf)


 

Doktorat Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Université Paris 8 (2020).

Ivica Mladenović je rođen je u Vranju, gde je pohađao osnovnu i srednju tehničku školu. Studije sociologije završio je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Između 2010. i 2015. bio je jedan od glavnih urednika regionalnog intelektualnog časopisa za društvena, kulturna i politička pitanja Novi plamen. Od 2013. član je redakcije britanskog akademskog časopisa Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, a od 2015. glavni i odgovorni urednik srpskog izdanja mesečnika Le Monde diplomatique. Kourednik je dva zbornika radova, urednik jednog temata u naučnom časopisu i autor blizu 30 radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima i kolektivnim sveskama studija. Zahvaljujući stipendiji Vlade Francuske, 2015. godine upisao je program co-tutelle de thèse (ugovor o komentorstvu) na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Université de Paris 8. Od 2015. do 2020. godine bio je deo tima, a od oktobra 2020. je pridruženi član Centra za sociološka i politička istraživanja iz Pariza (Cresppa), istraživačkog instituta koji su osnovali Nacionalni centar za naučna istraživanja (CNRS), i dva univerziteta: Paris 8 i Paris Nanterre.

 

Tema doktorske disertacije :  „Francuski intelektualci i razaranje Jugoslavije: strukturisanje jednog prostora javnosti (1991–1999).

 

Publikacije (IZBOR)

Tekstovi u časopisima:

(2020) „Nove klasne borbe u Francuskoj: slučaj „Žutih prsluka“, Srpska politička misao (N°2, God. 27, Vol. 68): 257-297.

(2019) „Socijalizam protiv komunizma u radu Emila Dirkema“, Politička revija (Vol. 59, N°1): 171–187.

(2018) „Sociologija protiv socijalizma u radu Emila Durkhajma“, Sociologija (Vol. LX, N°2): 433–457.

(2017) „Naučno-istorijski aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima“, Sociologija (Vol. LIX , N° 1): 5–23.

(2016) „Types of relationships between the state, religion and religious organisations in Europe – an attempt to develop a new classification“, Anali Pravnog fakulteta (Vol 64, N°3): 241–265 (sa Velizarom Mirčovim).

(2015) „Raspad SFR Jugoslavije i francuski trockisti : sociološko-istorijski prilog analizi ekstremne levice“, Sociološki pregled (Vol. XLIX, N°2): 135–162.

(2015) „Društvena funkcija antitotalitarnog diskursa u Francuskoj: istorijsko-sociološka perspektiva“, Sociologija (Vol. LVII, N° 1): 25–46.

(2014) „Komodifikacija kulture kao produkt kulture u krizi“, Teme  (Vol. XXXVIII, br. 2), 2014 : 47–65 (sa Jelisavetom Vukelić).

(2014) „Basic Features of Transition from Nominal Socialism to Political Capitalism: the Case of Serbia“, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (V22, Issue 1), 2014 : 5–25.

(2014) „Karakter ‘strukturnog prilagođavanja’ u jednoj nacionalnoj državi: slučaj Srbije“, Politička misao (god. 51, br. 2): 135–158.

„Država i crkva u Francuskoj : društveno-istorijski kontekst, strukturna uslovljenost i karakter laiciteta“, Filozofija i društvo (Vol. 25, n°2), 2014 : 94–114.

(2014) „Socijaldemokratska levica u Srbiji: akteri i mogućnosti“, Srpska politička misao (Vol. 45, N°3), 2014 : 11–32 (sa Zoranom Stojiljkovićem).

 

Tekstovi u zbornicima i kolektivnim sveskama:

(2020) „Francuska logika rata u Jugoslaviji“, u : Serž Alimi, Anri Maler, Matijas Rejmon, Dominik Vidal, Kako se fabrikuje javno mnjenje: mediji i ‘pravedni ratovi’, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd: 9-21.

(2019) „Teorijsko-metodološki aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima“, u : (ur. Zdravko M. Deletić i Dalibor Elezović) Metodolološki izazovi istorijske nauke, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini: 289-315 (sa Dragoljubom Kaurinom).

(2014) „Izbori za Evropski parlament u Francuskoj: istorijski poraz levice, uspon ekstremne desnice i kriza legitimiteta evropskog projekta“, u: (ur. Zoran Stojiljković) Izborne ponude i rezultati: Evropski izbori i izbori u Srbiji 2014, Beograd: Konard Adenauer Stiftung: 153-170.

(2014) „Antitotalitarizam kao ideologija: kritička perspektiva“, u: (ur. Milivoj Bešlin i Vojislav Martinov) Antitotalitaristički diskurs u funkciji diskreditacije levice, Novi Sad: Rosa Luxembourg Stiftung i AKO: 39-62.

(2013) „Pokušaj socijaldemokratije u jednoj zasebnoj zemlji: slučaj Francuske“, u: (ur. Zoran Stojiljković) Levica u postkriznom kontekstu, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 2013: 71-83.

 

Uređivanje zbornika :

(2009), Probuditi san: Razgovori o levici u Srbiji, Srbija, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung (sa Milenom Timotijević).

(2008) (Milenom Timotijević), Sloboda, jednakost, solidarnost, internacionalizam: Izazovi i perspektive savremene levice u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung (sa Milenom Timotijević).

 

Uređivanje dosijea u stručnim časopisima :

(2014) Dosije : „State and Church : The logic and structure of relations“, Filozofija i društvo (Vol. 25, n°2), 2014.

 

Članci u monografijama i u rečnicima :

(2017) „Guerres en Yougoslavie (1991-1999) “, u: (ur. Zérane S.Girardeau) Déflagrations. Dessins d’enfants, guerres d’adultes, Paris (sa Leonorom Dugonjić).

(2014) „La social-démocratie serbe en transition: regard de la périphérie“, Jean Jaurès Fondation et Euro Cité, Paris (sa Zoranom Stojiljkovićem).

 

Prikazi knjiga :

(2020) Lucien Calvié, „La question yougoslave et l’Europe“, Filozofija i društvo, Belgrade, Serbie, Vol. XXXI, N°2 : 263-264.

(2016) Florian Bieber, Armina Galijaš, and Rory Archer, „Debating the end of Yugoslavia“, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (24(1)) : 106–107.

(2015) Thomas Piketty, „Le Capital au XXIe siècle“, Sociologija (Vol. LVII, N°4): 683-688 (sa Filipom Balunovićem).

(2013) Đokica Jovanović, „Prilagođavanje. Srbija i moderna: od strepnje do sumnje“, Sociologija (Vol. V, N° 1), 163-168.