Nikolić Sara

istraživačica pripravnica
sara.nikolic@instifdt.bg.ac.rs, sarrra.nikolic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


oktobar 2017 – Doktorske studije etnologije i antropologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016-2017 – Master etnolog-antropolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
2012-2016 – Diplomirani etnolog-antropolog, Filozofski fakltet Univerziteta u Beogradu

Sara Nikolić doktorantkinja je na odeljenju za etnologiju i antropologiju, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru svoje doktorske disertacije bavi se etnografskim istraživanjem načina i kulture urbanog stanovanja, kao i post-tranzicijskog odnosa prema prostornim zajedničkim dobrima u novobeogradskim blokovima.

U fokusu njenih istraživačkih interesovanja nalaze se antropologija grada, antropologija zajedničih dobara i ekonomska antropologija, a ovim temama pristupa oslanjajući se na fenomenološke i kritičke etnografske tehnike.

Autorka je izložbe „Reklama – ram za portret savremene žene“ održane u Etnografskom muzeju u Beogradu u maju 2016. i Muzeju Jadra u Loznici u novembru iste godine.  Aktivno je doprinosila kolaborativnom projektu Slatka Konceptualna Umetnica u okviru koga je izlagala u Beogradu i Beču.

 

Knjige

(2019) sa Balšom Delibašić i Jelenom Vasiljević, Demokratizacija odozdo: Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

 

Aktivnosti


2019-2020 Koordinatorka projekta „S teorijom na ti: video pojmovnik studija društvene angažovanosti“ (Centar za promociju nauke)

2019-2021  Istraživačica na projektu “Cultures of Rejection in Europe

2018-2019   Implementacija projekta „Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije“ (Centar za promociju nauke)

2015 -2017 Istraživačica na projektu Čuvari parka (BINA i Shared Cities Creative Momentum 2020)

 

https://www.linkedin.com/in/sara-nikoli%C4%87-359974a9/

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Nikolic