Nikolić Sara

istraživačica saradnica
sara.nikolic@instifdt.bg.ac.rs, sarrra.nikolic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

2017 – u toku Doktorske studije etnologije i antropologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sara Nikolić doktorantkinja je na odeljenju za etnologiju i antropologiju, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru svoje doktorske disertacije bavi se etnografskim istraživanjem načina i kulture urbanog stanovanja, kao i post-tranzicijskog odnosa prema prostornim zajedničkim dobrima u novobeogradskim blokovima. U fokusu njenih istraživačkih interesovanja nalaze se urbana etnografija/antropologija i samoorganizovane društvene prakse a ovim temama pristupa oslanjajući se na senzorne i kritičke etnografske tehnike.

Publikacije

Delibašić, B., Nikolić, S., & Vasiljević, J. (2019).Demokratizacijaodozdo:Formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji
Nikolić, S., & Vujović, A. (2020). Дражи заједништва: сензорни приступи просторним заједничким добрима.Гласник Етнографскогинститута САНУ, 68(1), 149–168.
Nikolić, S. (2019).Pasteloza–refurbishing of the PPR heritage,Urban Development Issues, 63(1), 51-64

Projekti

2020 – 2024 EnTrust (Horizon 2020). Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance –conditions, effects and remedies, istraživačica
2019-2021CuRe. Kulture odbacivanja u Evropi, istraživačica
2019/2020 Learning Democratic Participation, PR Officer
2019/2020 S teorijom na ti: video pojmovnik studija društvene angažovanosti, koordinatorka projekta
2018/2019 Uzmi grad u svoje ruke: Osnovi građanske participacije, terenska koordinatorka

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Nikolic
https://orcid.org/0000-0001-6478-7680