Nišavić Ivan

naučni saradnik
nisavic.ivan@gmail.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Oblast interesovanja:

Istorija filozofije, Helenistička filozofija (Epikurejska filozofija), Epistemologija, Filozofija obrazovanja.

 

Obrazovanje:

(2015 – 2019)               Doktor filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Disertacija: Epikurova filozofska psihologija

(2012 – 2013)               Master filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

(2006 – 2012)               Diplomirani filozof, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Publikacije:

(2020)              (sa Mašanom Bogdanovskim) „Uživanje i afektivne komponente mentalnih stanja u antičkom i epikurejskom hedonizmu“, Theoria, br. 3.

(2019)              (sa Majom Maksimović) „Learning the unknown: the potential of liminal space for adult education“, Andragoške studije, br. 1.

(2018)              „Obrazovanje odraslih i Epikurova filozofsko-hedonistička škola”, Andragoške studije, br. 1.

(2017)              „Epikurov moral i pravda“, Kultura, br. 154.

(2016)              „Disappearing knowledge“, Filozofija i društvo, br 4.

(2015)              „Epikur i čulni podaci“, Theoria, br. 3.