Nikolić Olga

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Obrazovanje

2017 –  Studentkinja doktorskih akademskih studija filozofije, Odeljenje za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2014 – 2016, MA Philosophy, Institute for Philosophy, KU Leuven. Naslov master rada: „Husserl’s Notion of the Noema: The Phenomenological Theory of Sense“

2009 – 2014, Osnovne akademske studije filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Naslov diplomskog rada: „Huserlova fenomenologija kao stroga nauka“.

 

Oblast istraživanja

Fenomenologija, filozofija nauke, društvena i politička filozofija. Interesuju me interdisciplinarni pristupi proučavanju ljudske svesti i ljudskog individulnog i kolektivnog delanja i angažmana koji kombinuju uvide kognitivnih nauka sa fenomenološkom analizom svesnog iskustva iz prvog lica. Druga oblast istraživanja kojom se trenutno bavim je naučna metodologija: mogućnosti, izazovi i problemi primene subjektivnih i objektivnih metoda u nauci.

 

Izabrane publikacije:

1 „Utjelovljena svijest i naturalizirana fenomenologija“ Filozofska istraživanja, XXXVII (3), 2017, 545–557. (DOI: 10.21464/fi37309

2. „Social Justice and the Formal Principle of Freedom“, Filozofija i društvo, XXVIII (2), 2017, 270–284. (DOI: 10.2298/FID1702270N)

3. „Angažman i problem univerzalnosti: prefigurativna politika“, u Angažman: uvod u studije angažovanosti (prir. А. Zaharijević i J. Vasiljević), IFDT, Beograd, 2017, 55–67. (ISBN 978-86-6263-158-9)

4. „Husserl’s Theory of Noematic Sense“, Filozofija  društvo, XXVII (4), 2016, 845–868. (DOI: 10.2298/FID1604845N)

 

Trenutni angažman:

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Članica Grupe za studije angažovanosti na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Doktorantkinja angažovana u nastavi na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima: Filozofija nauke i Metodika nastave filozofije.