Krstić Predrag

 

CURRICULUM VITAE(pdf)

Predrag Krstić je nauĉni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u
Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trinaest godina je radio kao gimnazijski profesor filozofije. Oblasti njegove struĉne kompetencije obuhvataju kritiĉku teoriju, modernu teoriju subjekta, filozofsku antropologiju, filozofiju prosvetiteljstva i filozofiju obrazovanja. Polja njegovog trenutnog profesionalnog interesovanja protežu se od savremene filozofske, društvene, antropološke i obrazovne teorije, preko estetike i književne kritike, do radikalne tekstualne prakse i studija popularne kulture. Pored dvanaest teorijskih knjiga i brojnih ĉlanaka, monografskih studija i uredniĉkih priloga u akademskim publikacijama, autor je i dva knjige poezije i jednog romana.

 

Doktorat

Spor oko prosvetiteljstva: istorija i savremenost jedne kontroverze

Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2014.

 

Magistarski ili master

Adornova kritika filozofije subjekta

Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2004.

 

Diploma o završenim osnovnim studijama

Logika raspada i iskupljenja u Negativnoj dijalektici Teodora V. Adorna

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 1991.

 

Nagrade:

  • Lauret nagrade “Nikola Milošević”, koja se dodeljuje za dela u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, za 2008. godinu.

 

Izabrane publikacije

O čemu govorimo kad govorimo o kritici, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019.

Primati, pojedinci i pohlepnici: (d)evolucija u tri pokretne slike, Novi Sad: Akademska knjiga; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017.

Strategije odrastanja: prosvećenost i reakcije, Beograd: Službeni glasnik, 2016.

O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016.

O čemu govorimo kad govorimo o psovanju, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014.

Kud plovi ovaj brod: teorijske staze Enterprajza, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014.

Kameleon: kako da se misli ljudska životinja, Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Postapokaliptika: ničemu više filozofija, kao i dosad, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Albatros plus, 2009.

Filozofska životinja: zoografski nagovor na filozofiju, Beograd: Službeni glasnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2008.

Subjekt protiv subjektivnosti: Adorno i filozofija subjekta, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, «Filip Višnjić», 2007.

 

Trenutni angažman:

Angažovan na integralnom i interdisciplinarnom istraživačkom projektu “Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja” – potprojekat: “Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja”, u okviru projektnog ciklusa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član Srpskog filozofskog društva.

 

https://bg.academia.edu/PredragKrstic