Schmelz Natascha

istraživačica pripravnica
Natascha.Schmelz@instifdt.bg.ac.rs, natascha.schmelz@gmail.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


  • 2020 – u toku – Student doktorskih akademskih studija filozofije
  • 2019 – 2020 – Master akademske studije filozofije
  • 2013 – 2019 – Osnovne akademske studije filozofije

Natascha Schmelz je student prve godine doktorskih studija filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je sa radom na temu „Kjerkegorovo shvatanje očajanja“, a odbranila master rad pod naslovom „Batajevo shvatanje sakralnog“. Polje interesovanja su joj uzroci i posledice otuđenosti individuuma u društvu,  kao i odgovor na pitanje kakve mogućnosti ima pojedinac za prevazilaženje ove izdvojenosti. Interdisciplinarno, traži spone između filozofije, psihoanalize, sociologije, antropologije i religije od Kjerkegorovog nalaženja u bogu do Batajevog odgovora na otuđenost – u kolektivnim ritualima. Druga tačka oslonca u odgovoru na pitanje ljudske otuđenosti je analiza savremenog konzumerizma, kao i „industrije kulture“ u delima Adorna, Bataja, Bodrijara i drugih. U tom smislu, oblasti njenog interesovanja se vezuju za kritičku teoriju društva, filozofiju psihoanalize, egzistencijalnu filozofiju i filozofiju postmoderne.