Žikić Simona

istraživačica pripravnica
simona.zikic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


Osnovne i master akademske studije komunikacija i odnosa sa javnošću završila u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta u Bostonu i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, obučavana je za rad iz oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama.

Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Liderka je i konsultantkinja na mnogobrojnim projektima, kako naučnim tako primenjenim. Pokrenula je veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvuje. Na Fakultetu za medije i komunikacije je zaposlena kao PR i marketing direktor, kao i predavač u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću. Trenutno radi i na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu kao saradnica – istraživačica.

Kursevi koje vodi na Fakultetu

Poslovne komunikacije, Uvod u PR, Tehnike i alati u odnosima s javnošću, Liderstvo i razvoj menadžmenta

Oblast istraživanja

Komunikacije, odnosi sa javnošću, mediji, marketing, liderstvo i razvoj menadžmenta