Žikić Simona

CURRICULUM VITAE (pdf)
Osnovne i master akademske studije komunikacija i odnosa sa javnošću završila u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta u Bostonu i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, obučavana je za rad iz oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama.
Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Lider je mnogobrojnih projekata, kako naučnih tako primenjenih. Pokrenula je veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvuje.
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2014. godine Nastavnik veština– Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum – oblast: Komunikacije i odnosi s javnošću
2013. godine Doktorske studije Fakultet za medije i komunikacije – oblast: humanistika i teorija umetnosti i medija – teza prihvaćena na Senatu Univerziteta
2013. godine Master studije – Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum – oblast: Komunikacije
2011. godine Osnovne studije – Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum – oblast: Komunikacije
Oblast istraživanja
Komunikacije, odnosi sa javnošću, mediji, marketing, liderstvo i razvoj menadžmenta

Izabrani projekti

 • Međunarodna konferencija “SEMrush Marketing Show”, 2020.
 • Besplatni edukativni programi za mlade „Otkrij šta želiš“, 2013. – 2020.
 • Međunarodna konferencija (Post)Digital Age: Media, Business, Technology, Trust”, Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
 • Dance4Life humanitarni festival, 2016. – 2018.
 • „Karijera, posao, start“, Institut za saradnju mladih Raška u organizaciji Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za mlade i Opštine Raška, 2017.
 • Humanitarna kampanja Pošto život, Grad Beograd, Fondacija „Solidarnost Srbije“, Fondacija „Budi human – Aleksandar Šapić“, Fakultet za medije i komunikacije, DD tickets, Win win, Alma Quattro, JP Službeni glasnik, štamparija Doga, štamparija Big print, agencija Olaf McAteer i saradnici, 2016.
 • Rethinking Diversity Politics In Europe u saradnji sa University of Rijeka, 2016.
 • Gender in a Changing Society projekat: Danube University Krems, University of Rijeka, Center for Advanced Studies Southeast Europe, University of Sarajevo, Centre for Refugee and IDP Studies and Faculty of Media and Communications, 2016 – 2018.
 • Međunarodna konferencija Thinking Beyond Capitalism u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, 2015.
 • Međunarodna konferencija How to act together: From collective engagement to protest u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, 2015.
 • Kuća Kulture, Fakultet za medije i komunikacije i Zadužbina A. Krsmanovića, 2014. – 2016.
 • Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike, Fakultet za medije i komunikacije, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, švedska fondacije „Kvinna till Kvinna“ i Rekonstrukcija Ženski fond 2014. – 2016.
 • Noć muzeja 2014. i 2015. godine
 • Medijska pismenost: Encikopedijski rečnik medija i komunikacija, Ministarstvo prosvete, 2012.
 • „Reconnect / Nove forme dijaloga“, Ujedinjene Nacije Srbija, 2012.
 • “Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“ Evropska unija, Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, 2010.
 • „Probudi se, pokreni se – računamo na tebe!“, Ujedinjene Nacije Srbija, 2009.
 • Radionice iz oblasti medija i medijske politike, Fakultet za medije i komunikacije, Kancelarija za medije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), 2008.

IZABRANE PUBLIKACIJE

 • Analiza i politika organizacione kulture, časopis Srpska politička misao, Beograd 2019.
 • Corporate Social Responsibility in Serbia aimed at children: examples of good practice, UNICEF Beograd 2016.
 • Upotreba Kaizen filozofije u upravljačkim strukturama kompanija u Srbiji, časopis Art&Media 2016.
 • Aspekti komunikacije u timskom liderstvu, Synthesis 2015.
 • „Use of traditional communication tools in the modern technological age“, Communication Management Forum 2015.

Linkedin.com/in/simona-zikic