Cvetković Vladimir

viši naučni saradnik
vladimir.cvetkovic@instifdt.bg.ac.rs, vlad.cvetkovic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


 

Vladimir Cvetković je diplomirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine, odnosno 2007. godine i magistrirao teologiju na Univerzitetu u Darmu (Durham), u Velikoj Britaniji 2002. godine. Obavljao je istraživačke i nastavničke delatnosti na univerzitetima u Orhusu (Danska), Sent Endrjusu (Škotska), Oslu (Norveška) i Nišu (Srbija). U oblast njegovog istraživačkog interesovanja spadaju patristika, antička i vizantijska filozofija i moderna pravoslavna teologija.

Najnovije aktivnosti:

  • Učešće u projektu “The Serbian Right Wing Movements, Parties and Individuals in the Kingdom of Yugoslavia, 1935–1941” (Oktobar 2020. – Septembar 2022. ), finansiranom od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa Promis.
  • Kourednik (zajedno sa Alex Leonas-om i Anthony Dupont-om) podserije Subsidia Maximiana posvećene studijama dela Maksima Ispovednika u okviru serije Instrumenta Patristica et Medievalia Series (IPM), izdavačke kuće Brepols.
  • Urednik temata “Gender and Patristics“ u broju XXXII/2 časopisa Filozofija i društvo za 2021.
  • Koorganizator (zajedno sa Panagiotis Pavlos-om) panela ‘Platonism and Christian Thought in Late Antiquity and Byzantium: Rivals, alliances, or merely a continuum?’ u okviru 18. konferencije Međunarodnog udruženja za neoplatonističke studije, Američki koledž u Atini, 8. – 12. Jun 2020. godine, Atina, Grčka

 

Najnovije publikacije:

  • Logoi, Porphyrian Tree and Maximus the Confessor’s Rethinking of Aristotelian Logic’, in: Mikonja Knežević, Aristotle in Byzantium, Alhambra, CA: Sebastian Press, 2020, 149-173.
  • ‘Saint Sava et son enseignement, selon saint Nicolas de Jitcha, saint Justin le nouveau de Ćelije et Mgr Athanase Jevtić’, Contacts: Revue orthodox de théologie et de spiritualité 72 (2020), 90-109.
  • (prir. sa Bogdanom Lubardićem), Misao i misija Svetog Justina Ćelijskog, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriji i Pravoslavni bogoslofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Niš: Centar za vizantijsko slovenske studije Univerziteta u Nišu, 2019, 418 str.
  • ‘Maximus the Confessor’s View on Participation Reconsidered’, in: Daniel Haynes (ed.), A Saint for East and West: Maximus the Confessor’s Contribution to Eastern and Western Christian Theology, Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2019, 231-244.
  • “Svetosavlje između hrišćanske filosofije i ideologije nacionalizma: Sveti Nikolaj Velimirović i Justin Popović”, u: Irina Deretić (prir.), Istorija srpske filozofije IV, Beograd: Euro-Giunti, 2019, 173-219.

Više:

https://fvm.academia.edu/VladimirCvetkovic