Cvetković Vladimir

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Vladimir Cvetković je diplomirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine, odnosno 2007. godine i magistrirao teologiju na Univerzitetu u Darmu (Durham), u Velikoj Britaniji 2002. godine. 2014. godine je izabran za naučnog saradnika na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Obavljao je istraživačke i nastavničke delatnosti na univerzitetima u Prinstonu (SAD), Orhusu (Danska), Sent Endrjusu (Škotska), Oslu (Norveška) i Nišu (Srbija). U oblast njegovog istraživačkog interesovanja spadaju patristika, antička i vizantijska filozofija i moderna pravoslavna teologija.

 

 

Izabrane publikacije:

Knjige:

From ‘Merciful Angel’ to ‘Fortress Europe’: The Perception of Europe and the West in the Contemporary Serbian Orthodoxy, (Erfurter Vorträge zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums 13), Erfurt: University of Erfurt 2015.

(prir. sa Markom Djurdjevićem), G.V. Florovski: Еkumenski dijalog. Teologija i istorija, 2 toma, Požarevac: Odbor za prosvetu i kulturu Eparhije braničevske, 2015.

Bog i vreme: Učenje o vremenu Svetog Grigorijа Niskog, Niš: Centаr zа crkvene studije 2013.

 

Recenzirani članci u časopisima i tematskim zbornicima:

‘The Concept of Delimitation of Creatures in Maximus the Confessor’, Studia Patristica 89 (Sotiris Mitralexis (ed.), The Fountain and the Flood: Maximus the Confessor and Philosophical Enquiry) 2017, 117-128.

“Sinteza antičkih filozofskih učenja o kretanju u misli Svetog Maksima Ispovednika”, Theoria 59/2 (2016), 106-130.

‘The Transformation of the Neoplatonic Philosophical Notions of Procession (proodos) and Conversion (epistrophe) in the Thought of St Maximus the Confessor’, in: Mikonja Knežević (ed.), The Ways of Byzantine Philosophy, Alhambra, CA: Sebastian Press, 2015, 195-210.

‘The Reception of St Justin in Recent German Scholarship’, Sobornost: Incorporating Eastern Churches Review 36/2 (2014), 36-55.

‘The Reception of Augustine in the Orthodox Church after 1453’ in: Karla Pollmann et alii (eds.), Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, Oxford: Oxford University Press 2013, vol. 3, 1478-1486

The Serbian Tradition’, in Augustine Casiday (ed.), The Orthodox Christian World, Routledge Int., 2012, 130-140.

‘The Reception of Augustine of Hippo in Orthodox Iconography’ in: K. Pollmann and M.J. Gill (eds.), Augustine beyond the Book: Intermediality, Transmediality and Reception, Leiden: Brill 2012, 39-58.

 

Trenutni angažman:  

Od 2018. godine angažovan je na projektu „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“ (179049) finansiranog od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Korеspodent je Međunarodnog udruženja za patrističke studije (the International Society of Patristic Studies) za Srbiju i član uređivačkog odbora i/ili recenzent u sledećim časopisima: Crkvene Studije, Teologikon, Akropolis: Journal of Hellenic Studies, Teološki pogledi i Forum Philosophicum.

Više:

https://fvm.academia.edu/VladimirCvetkovic