Zejnulahović Damir

istraživač pripravnik
damirr95zz@gmail.com; damir.zejnulahovic@instifdt.bg.ac.rs

 

CURRICULUM VITAE (pdf)


Damir Zejnulahović je student dokotorskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je završio osnovne studije sociologije gde je pohađao modul „Kultura“ u trećoj, i modul „Politika“ u četvrtoj godini studija. Master studije sociologije završio je odbranivši temu “Ideološke postavke Srpskog pokreta Dveri”.

U fokusu njegovih istraživačkih interesovanja nalaze se oblasti sociologije politike, sociologije saznanja, istorijske sociologije, analize i kritike ideologija.

  • 2019 – Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2019 – 2020 – Master sociolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2020 – Doktorske studije sociologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu