Retorika: Ponovno promišljanje uticaja humanistike

Retorika je veština koja je najdirektnije povezana sa društvenim i političkim dešavanjima. Ideja i praksa republikanizma i demokratije zavisi ne samo od slobode, već i umetnosti govora. Radionica istražuje uticaj koji je retorika imala i ima na razvoj civilnog društva. Izabraćemo istorijske i literarne (izmišljene) primere koji su oblikovali srpsku kulturu govora, ali ćemo razgovarati i o najnovijim trendovima. Kroz oblikovanje antologije srpske retorike, cilj nam je da rekonstruišemo tradiciju koja je prenosila političke ideale kroz umetnost govora. Uspostavićemo vezu između društvenih i političkih zbivanja i ugleda i prakse retorike.

Radionica je jedna od sedam radionica i konferencija posvećenih nasleđu humanistike organizovanih u Kelnu, Beogradu i Tršiću 2018. i 2019. godine. Konferencije okupljaju studente i naučnike iz Beograda i Kelna, predstavnike civilnog društva u Srbiji, kao i kao studente zajedničkog master programa za kulturu i intelektualnue istoriju između Istoka i Zapada (CIH). Radionicu organizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju i Institut za slavistiku Univerziteta u Kelnu.

Radni jezici su srpski i engleski.