RIJEČKA LETNJA ŠKOLA „PROMIŠLJANJE POLITIKA RAZLIČITOSTI U EVROPI“

RIJEČKA LETNJA ŠKOLA
„PROMIŠLJANJE POLITIKA RAZLIČITOSTI U EVROPI“
12-18. septembar 2016. godine
Rijeka, Hrvatska

Organizator:
Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope, Univerziteta u Rijeci

U saradnji sa:
Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu
Fondacijom Fridrih Ebert – Zagrebu
Univerzitetom Pariz 8, Vincennes à Saint-Denis
Centrom za ženske studije, Univerziteta u Rijeci

Ovom letnjom školom nastoji se obezbediti prostor za preoblikovanje okvira „politika različitosti“ i „diskursa različitosti“ u Evropi. U svetlu nedavnih događaja, želimo da preispitamo krizu multikulturalizma i osnovnih evropskih vrednosti – solidarnosti i ljudskih prava. „Neuspeh multikulturalizma“, narativ koji je postao suviše prisutan u Evropi, nameće retoriku kulturnih strahova i artikuliše imigracije kao nacionalnu pretnju. Ovaj diskurs takođe utiče na „unutrašnje migracije“, čineći određene grupe širom Evrope manje vidljivim i ugroženijim: Rome, izbegla i interno raseljena lica, LGBTQ zajednice.

Otuda dolazi naša zainteresovanost za efekte načina na koje evropske zemlje „upravljaju“ različitostima kroz svoje politike i prakse: od etničke i rasne do socio-ekonomske različitosti i posebno različitostima povezanim sa državljanstvom i migrantskim statusom. To je od suštinskog interesa za mapiranje i dokazivanje razlika među značajno varijabilnim zapadno-evropskim praksama (Francuske, Velike Britanije, Nemačke i sl.), centralno-evropskim praksama (bivše komunističke zemlje sa jakim otporom prema multikulturalizmu) i jugoistočno-evropskim praksama u zemljama u kojima se migracije posmatraju kao prolazni fenomen.

Predavanja i seminari ove letnje škole posebno ispituju kako se politike ova tri identifikovana regiona, povezano sa governmentalnošću različitosti, menjaju nakon nedavnih i aktuelnih konflikata i migracionih tokova. Letnja škola će se posebno fokusirati na politike i prakse koje deluju na marginalizovane i ranjive grupe u navedenim regionima. Glavni cilj letnje škole je da ukaže na delatni potencijal marginalizovanih grupa kako bi se razumelo kako one same odgovaraju na rekonfiguracije politika i praksi različitosti.

Za kompletan program letnje škole posetite zvaničnu internet stranicu organizatora.