Rod u akademskom i porodičnom životu: Usklađivanje porodičnog života i rane akademske karijere žena

Nosilac projekta: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
Partner na projektu: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Trajanje projekta: maj 2017 – mart 2018
Koordinator projekta: Jelena Ćeriman

Cilj projekta je mapiranje glavnih izazova započinjanja akademske karijere i njene usklađenosti sa porodičnim životom akademskih radnica s namerom formulisanja predloga mera koje će doprineti razvoju karijera i profesionalnom napredovanju istraživačica i predavačica na Univerzitetu u Beogradu.

Projekt se fokusira na nekoliko specifičnih tačaka: 1) utvrđivanje teškoća sa kojima se žene na početku akademske karijere suočavaju u svakodnevnom životu i u profesionalnoj sferi; 2) ispitivanje potreba žena u pogledu karijernog razvoja s ciljem zagovaranja predloga za poboljšanje sistema visokog obrazovanja; 3) ispitivanje načina na koje akademske radnice usklađuju svoj profesionalni život s bračnim i roditeljskim obavezama. Poseban fokus biće stavljen na razlike između muškaraca i žena u svakoj od navedenih tačaka.

Ključni elementi projekta su:

– Promovisanje rodno osetljive kulture i borba protiv rodnih stereotipa u sferi rada i u porodičnom domenu;

– Fokusiranje na početke akademskih karijera žena, koje će nam omogućiti da u potpunosti razumemo rodnu hijerarhiju, ali i kako institucije u okviru Univerziteta u Beogradu mogu bolje podržati karijere žena i na taj način promeniti dominantni rodni organizacioni model;

– Prikupljanje podataka radi mapiranja situacije u visokom obrazovanju, kao i radi izrade preporuka namenjenih Vladinim telima. Preporuke će biti bazirane na rezultatima istraživanja i biće razvijene zajedno sa metodologijom koja će pomagati kreatorima politika u primeni principa rodne ravnopravnosti.

Projekat su podržali Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDCUniverzitet u FrajburguPerforming and Responsive Social Sciences PERFORMHELVETAS Swiss Cooperation.

Publikaciji nastaloj u okviru projekta možete pristupiti putem linka: http://www.celap.edu.rs/en/wp-content/uploads/2018/03/Zongliranje_pdf.compressed.pdf

 

Nosilac projekta

 

 

 

 

 

Podržano od: