Rori Arčer: Između klase i nacije: Zajednice radničke klase u Srbiji i Crnoj Gori tokom osamdesetih godina XX veka

U predavanju će biti predstavljen istraživački projekat koji se bavi zajednicama radničke klase u Srbiji i Crnoj Gori tokom osamdesetih godina XX veka. Glavni cilj projekta je da se steknu novi uvidi o međusobnom uticaju društvene klase i etnonacionalizma, kao i o moći delovanja radničke klase u uslovima poznog jugoslovenskog socijalizma. Uprkos tome što su brojni naučni radovi u različitim disciplinama za svoju temu imali jugoslovensku državu i njen raspad, tek nekoliko studija su u središte proučavanja postavile ulogu radničke klase.
U fokusu ovog projekta su tri međusobno povezana nivoa analize: domaćinstvo, radno mesto i intervencije u javnom prostoru. Usredsređivanjem na mikronivo, istražuju se i makroprocesi društvenih i političkih promena u Jugoslaviji tokom osamdesetih.

Ovakav pristup uzima u obzir načine na koji su obični ljudi, industrijski radnici i njihove porodice, savladavali, podrivali i oblikovali šire društvene politike i procese u svakodnevnom životu, a ujedno i bili oblikovani politikama društva u kom su živeli. Povezivanjem mikro i makronivoa, odnosno konkretnih zajednica radničke klase i šireg političkog i socioekonomskog konteksta, namera je da se unapredi polje proučavanja organizovanog rada, klase i svakodnevnog života tokom poznog socijalizma u SFRJ.

Rori Arčer (Rory Archer) je istraživač i predavač u Centru za studije jugoistočne Evrope pri Univerzitetu u Gracu. Doktorsku tezu odbranio je na Odeljenju za istoriju Univerziteta u Gracu u decembru 2015. Glavno područje njegovog istraživanja je društvena istorija Jugoslavije i država naslednica. Kourednik je zbornika Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism koji će biti objavljen tokom 2016. kod izdavačke kuće Ashgate