Ruska misao o događaju

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu vas pozivaju da prisustvujete

Međunarodnoj naučnoj konferenciji

RUSKA MISAO O DOGAĐAJU:
FILOZOFSKI I KULTURNI ASPEKTI

Konferencija će se održati u ponedeljak i utorak 27. i 28. juna 2016. godine, u konferencijskoj sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i u Ruskom centru Filološkog fakulteta u Beogradu.

Jezik konferencije je ruski.

Program konferencije je dostupan ovde.