Sanja Petkovska: Od „samouništenja prosvetitetljstva“ do „posledica modernosti“: odnos države prema nauci i obrazovanju

O tekućem redefinisanju pretpostavki obrazovne i naučne politike uspostavljene modernim projektom najčešće se govori sa sociološkog ili ekonomskog stanovišta reprodukcije i održanja sistema, dok se epistemološki i politički aspekti stavljaju u drugi plan. Najvažnija pretpostavka modernih političkih sistema je prosvetiteljski ideal organizovanja zajednice prema principima uma, dok su obrazovanje i nauka institucionalno utemeljeni u tim okvirima upravo zbog ključne uloge za modernu državu. Premda obrazovanje i nauka i dalje imaju centralni značaj za društvo i državu, došlo je do krupne strukturne i normativne promene, čijem se sveobuhvatnom određenju još uvek nije pristupilo.